fbpx

Kjerneverdier

Muslimer

Næsten en fjerdedel af verdens befolkning er muslimer og de fleste har aldrig mødt en efterfølger af Jesus. Vores fokus er at leve sammen med muslimer, på steder hvor ingen tidligere har gjort Jesus kendt.

Nærmiljø

Vi vil se mennesker i fællesskaber blive forvandlet af Jesus, som tilbeder Ham, og som er lokalt ledt og udrustet til at vokse og multipliceres.

Teamarbejde

Ligesindede personer forenet om en fælles vision kan opnå meget mere end enkeltpersoner. Teams giver gensidig støtte, og de enkelte teammedlemmer kan komplementere hinandens gaver. Denne måde at arbejde på har båret mest frugt.

Innovation

De forskellige teams har frihed til at søge Guds visdom og ledelse for deres egen, specifikke situation. Beslutningerne tages i den nærmeste mulige relation til den lokale kontekst.

Vækst

Vi lægger stor vægt på oplæring, vejledning og medansvar fra erfarne personer, således at yngre og mindre erfarne personer kan trives og udvikle deres gudgivne potentiale.

Nåde

Vi er forenet i vores forpligtelse om at leve i tråd med de bibelske sandheder, men vil være nådefuld i forhold til forskelligheder i vores fællesskab. Læs vores trosbekendelse.

Partnerskab

Vi tror på, at det er menighedens ansvar at udsende mennesker i mission. Derfor vægtlægger vi partnerskaber med de udsendtes hjemmemenigheder meget højt. Nogle menigheder får en vision om at sende hele teams ud for at tjene Herren i den muslimske verden. Vi er begejstret over at kunne tjene og støtte dem i at virkeliggøre dette.

Vi er forpligtet til at arbejde i partnerskab med andre missionsorganisationer.

Hvis du er på udkik efter en partner som er klar til at udruste dig og din menighed til tjeneste i den muslimske verden, behøver du ikke lede længere. Frontiers er dét, du leder efter (Paul Bothwick, forfatter, professor, Gordon Conwell Theological Seminary).

Jeg har lært at sætte stor pris på den tjeneste Frontiers har, samt den missionale og strategiske kompetence Frontiers repræsenterer (Rolf Kjøde, tidl. Generalsekretær i Normisjon, Norge).

Velsignelse

Gud har velsignet Frontiers siden starten i 1983. Resultatet kan ses gennem teams som har været vigtige redskaber i væksten af et stigende antal menighedsfællesskaber fra muslimsk baggrund, på steder hvor der var lidt eller ingen kristen nærvær. I dag har Frontiers 1250 medarbejdere i et bredt spektre af professioner i omkring 250 teams, bosat i over 50 af verdens lande.

Læring

Meget af fremgangen i Frontiers har grundlag i villigheden til at lære af fejl, og til at identificere og udvikle praksisser som teamene har udviklet. Læringen er blevet styrket af at være et mangfoldigt, kulturelt netværk, med over 30 sendebaser.

Vores trosgrundlag

Verdens Evangeliske Alliances (WEA) trosbekendelse repræsenterer Frontiers´ mangfoldige, internationale fællesskab:

Vi tror på…

  • Den Hellige Skrift som givet af Gud, guddommelig inspireret, ufejlbarlig, fuldt og helt til at stole på, og en suveræn autoritet i alle ting relateret til tro og livsførelse.

  • Én Gud, som eksisterer i tre personer – Fader, Søn og Helligånd.

  • Vor Herre Jesus Kristus, Gud legemlig manifesteret, Hans jomfrufødsel, Hans syndfrie menneskelige liv, Hans guddommelige mirakler, Hans stedfortrædende soningsdød, Hans legemlige opstandelse, Hans himmelfart, Hans stedfortrædende værk, og Hans personlige genkomst i kraft og herlighed.

  • Frelse for det fortabte og syndige menneske gennem Jesu blodsudgydelse, ved tro, uden gerninger, og helliggørelse ved Den Hellige Ånd.

  • Den Hellige Ånd, som gennem at tage bolig i den troende, gør ham i stand til at leve et helligt liv, til at vidne om, og tjene Herren Jesus Kristus.

  • Alle sande troendes enhed ved Den Hellige Ånds enhed, i Kirken, Jesu legeme på jord.

  • Alle frelstes og fortabtes opstandelse, de frelste til livets opstandelse, og de fortabte til fortabelsens opstandelse.

Vi vil gerne være i kontakt med dig

Klik her for at tilmelde dig vores nyhedsbreve og opdateringer

 

 

 
  1. E-nyhetsbrev (4 ganger pr år)Bladet 'Over alle grenser' (1-2 ganger pr år)Bønneoppdateringer (månedlig)

 

 

 

 

Frontiers, Postboks 5134, 9284 Tromsø, Norge   Tel. +47 406 24 515    E-post: info@frontiers.no    Personvernerklæring
Registrert forening nr. NO-988 301 388

Frontiers på Facebook

© Frontiers 2024