fbpx

Kjerneverdier

Muslimer

Vi har et hjerte for muslimer over hele verden. Hvert fjerde menneske på jorden identifiserer seg som muslim, og de fleste av dem har aldri møtt en Jesu etterfølger. Vårt fokus er å leve blant muslimer på steder hvor ingen andre tidligere har gjort Jesu kjærlighet kjent.

Spesialkompetanse

En konsekvens av det at Frontiers bare arbeider med kirkeplanting blant muslimer er at det er utviklet en spesialkompetanse på dette området. Dette gjør Frontiers til et godt redskap for menigheter som ønsker å sende en eller flere av sine egne til den muslimske verden!

Bevegelser

Vi har et sterkt fokus på å se bevegelser av Jesu etterfølgere satt i gang. Alt vi gjør skal bidra til sunne menigheter som planter nye menigheter som planter nye menigheter, gjennom team av lydige disipler som disippelgjør disippelgjørere i den muslimske verden.

Teamarbeid

Likesinnede folk forent rundt en felles visjon kan oppnå mye mer enn enkeltpersoner. Team gir gjensidig støtte og kompletterer den enkeltes gaver. Det er den måten å arbeide på som har gitt mest frukt.

Feltstyrt

Teamene har frihet til å søke Guds visdom og ledelse for deres egen, spesifikke situasjon. Beslutninger tas nærmest mulig til der hvor tingene skjer!

Et «omvendt» og fleksibelt system

Frontiers driver på mange måter veldig forskjellig fra mer tradisjonell misjon: Arbeidet ledes fra feltet. Det er teamene som best vet «hvor skoen trykker»! Arbeidet er tverrkirkelig, med Den evangeliske allianses trosbekjennelse som felles plattform. Teamene er tverrkirkelige eller består av folk fra samme kirkesamfunn. De er ofte internasjonale, og har stor frihet i tjenesten. De som sendes ut av sine menigheter gjennom Frontiers får ikke lønn fra Frontiers, men er selv ansvarlige for å skaffe det de trenger for å leve (gjennom inntekter fra jobb, fra sin menighet, og fra andre givere) og bidrar med en viss prosent av sine inntekter til oppfølgingen Frontiers gir (8 % i Norden).

Vekst

Vi legger stor vekt på opplæring, veiledning og ansvarlighold gitt av erfarne folk slik at yngre og mindre erfarne folk kan trives og utvikle deres gudgitte potensiale.

Et stort nettverk

På Frontiers sine 260 team i hele den muslimske verden arbeider folk fra over 50 av verdens land. Sendebaser er etablert i over 30 land. Disse er til for å hjelpe menigheter og organisasjoner med rekruttering, forberedelse og utsendelse av egne folk. Det er altså ikke Frontiers som sender, men menighetene! Når en menighet ønsker å sende ut arbeidere til et område eller en folkegruppe i den muslimske verden hvor den mangler spesialkompetanse for å arbeide blant muslimer, er Frontiers et godt valg. Frontiers sørger for lokal oppfølging, kursing og veiledning, sikkerhet, nettverkstilknytning til «likesinnede», et lokalt team og et stort internasjonalt felleskap.

Nåde

Vi er spleiset sammen i vår forpliktelse på å leve i tråd med bibelsk sannhet, men søker å være nådige i forhold til forskjeller og mangfold i vårt fellesskap. Les vår trosbekjennelse.

Partnerskap

Vi tror at det er menighetens ansvar å sende mennesker ut, så vi setter partnerskap med hjemmemenigheten til de som sendes ut svært høyt.

Noen menigheter får visjonen å sende ut hele team for å tjene Herren i den muslimske verden, og vi er begeistret over å kunne tjene og støtte dem i å virkeliggjøre dette.

Vi er forpliktet til å arbeide i partnerskap med andre misjonsorganisasjoner.

En ressurs for menigheter og organisasjoner!

Frontiers er en ressurs for menigheter og organisasjoner som trenger hjelp til å sende mennesker kalt av Gud til å fortelle om Frelseren Jesus blant muslimer som enda ikke har fått høre det glade budskapet.

Hvis du er på utkikk etter en partner som er klar til å utruste deg og din menighet til tjeneste i den muslimske verden trenger du ikke se lengre. Frontiers er hva du ser etter (Paul Borthwick, forfatter og professor, Gordon Conwell Theological Seminary)

Jeg har lært meg til å sette stor pris på den tjenesten Frontiers har, og den missiologiske og strategiske kompetanse Frontiers representerer (Rolf Kjøde, tidl. generalsekretær i Normisjon)

Velsignelse

Gud har velsignet Frontiers siden dens begynnelse i 1983. Resultatet vises gjennom team som har vært instrumental i fremveksten av et stigende antall menighetsfellesskap av muslimsk bakgrunn Jesus-troende i den muslimske verden, på steder hvor det var lite eller ingen kristent nærvær. I dag har Frontiers 1250 arbeidere i et bredt spekter av yrker i omtrent 250 team bosatt i over 50 av verdens nasjoner.

Læring

Mye av fremgangen til Frontiers skyldes villigheten til å ta lærdom av feil, og til å identifisere og fremme praksiser som teamene har funnet å være til god hjelp. Læringen har blitt styrket av det å være et kulturelt mangfoldig nettverk med over 30 sendebaser.

 

Vårt trosgrunnlag

Verdens Evangeliske Allianses (WEA) trosbekjennelse representerer Frontiers’ mangfoldige internasjonale fellesskap:

Vi tror på …

-Den Hellige Skrift som gitt av Gud, guddommelig inspirert, ufeilbarlig, fullt og helt til å stole på, og en suveren autoritet i alle ting relatert til tro og livsførsel;One God, eternally existent in three persons, Father, Son, and Holy Spirit;

-Én Gud som eksisterer i tre personer – Faderen, Sønnen og Den hellige ånd;

-Vår Herre Jesus Kristus, Gud legemlig manifestert, Hans jomfrufødsel, Hans syndfrie menneskelige liv, Hans guddommelige mirakler, Hans stedfortredende soningsdød, Hans legemlige oppstandelse, Hans himmelfart, Hans stedfortredende verk, og Hans personlige gjenkomst i kraft og herlighet;

-Frelse for det fortapte og syndige menneske gjennom Jesu blodsutgytelse, ved tro uten gjerninger, og helliggjørelsen ved Den hellige ånd;

-Den hellige ånd, som gjennom å ta bolig i den troende setter ham i stand til å leve et hellig liv, til å vitne om og tjene Herren Jesus Kristus;

-Alle sanne troendes enhet ved Den hellige ånds enhet, i Kirken, Jesu legeme på jord, og

-Alle frelstes og fortaptes oppstandelse, de frelste til livets oppstandelse, og de fortapte til fortapelsens oppstandelse.

Vi vil gjerne være i kontakt med deg

Klikk her for å melde deg på våre nyhetsbrev og oppdateringer

    Ja, jeg vil gjerne motta

    Frontiers, Postboks 5134, 9284 Tromsø, Norge   Tel. +47 406 24 515    E-post: info@frontiers.no    Personvernerklæring
    Registrert forening nr. NO-988 301 388

    Frontiers på Facebook

    © Frontiers 2024