fbpx

Kjerneverdier

Muslimer

Nesten en fjerdedel av verdens befolkning er muslimer og de aller fleste har aldri møtt en etterfølger av Jesus. Vårt fokus er på det å leve sammen med muslimer på steder hvor ingen tidligere har gjort Jesus kjent.

Nærmiljø

Vi vil se folk forvandlet av Jesus i fellesskap som tilber Jesus og som er lokalt ledet og utrustet til å vokse og multiplisere seg selv.

Teamarbeid

Likesinnede folk forent rundt en felles visjon kan oppnå mye mer enn enkeltpersoner. Team gir gjensidig støtte og kompletterer den enkeltes gaver. Det er den måten å arbeide på som har gitt mest frukt.

Innovasjon

Team har frihet til å søke Guds visdom og ledelse for deres egen, spesifikke situasjon. Beslutninger tas nærmest mulig til der hvor tingene skjer!

Vekst

Vi legger stor vekt på opplæring, veiledning og ansvarlighold gitt av erfarne folk slik at yngre og mindre erfarne folk kan trives og utvikle deres gudgitte potensiale.

Nåde

Vi er spleiset sammen i vår forpliktelse på å leve i tråd med bibelsk sannhet, men søker å være nådige i forhold til forskjeller og mangfold i vårt fellesskap. Les vår trosbekjennelse.

Partnerskap

Vi tror at det er menighetens ansvar å sende mennesker ut, så vi setter partnerskap med hjemmemenigheten til de som sendes ut svært høyt.

Noen menigheter får visjonen å sende ut hele team for å tjene Herren i den muslimske verden, og vi er begeistret over å kunne tjene og støtte dem i å virkeliggjøre dette.

Vi er forpliktet til å arbeide i partnerskap med andre misjonsorganisasjoner.

Hvis du er på utkikk etter en partner som er klar til å utruste deg og din menighet til tjeneste i den muslimske verden trenger du ikke se lengre. Frontiers er hva du ser etter (Paul Borthwick, forfatter og professor, Gordon Conwell Theological Seminary)

 Jeg har lært meg til å sette stor pris på den tjenesten Frontiers har, og den missiologiske og strategiske kompetanse Frontiers representerer (Rolf Kjøde, tidl. generalsekretær i Normisjon)

Velsignelse

Gud har velsignet Frontiers siden dens begynnelse i 1983. Resultatet vises gjennom team som har vært instrumental i fremveksten av et stigende antall menighetsfellesskap av muslimsk bakgrunn Jesus-troende i den muslimske verden, på steder hvor det var lite eller ingen kristent nærvær. I dag har Frontiers 1250 arbeidere i et bredt spekter av yrker i omtrent 250 team bosatt i over 50 av verdens nasjoner.

Læring

Mye av fremgangen til Frontiers skyldes villigheten til å ta lærdom av feil, og til å identifisere og fremme praksiser som teamene har funnet å være til god hjelp. Læringen har blitt styrket av det å være et kulturelt mangfoldig nettverk med over 30 sendebaser.

 

Vårt trosgrunnlag

Verdens Evangeliske Allianses (WEA) trosbekjennelse representerer Frontiers’ mangfoldige internasjonale fellesskap:

Vi tror på …

-Den Hellige Skrift som gitt av Gud, guddommelig inspirert, ufeilbarlig, fullt og helt til å stole på, og en suveren autoritet i alle ting relatert til tro og livsførsel;One God, eternally existent in three persons, Father, Son, and Holy Spirit;

-Én Gud som eksisterer i tre personer – Faderen, Sønnen og Den hellige ånd;

-Vår Herre Jesus Kristus, Gud legemlig manifestert, Hans jomfrufødsel, Hans syndfrie menneskelige liv, Hans guddommelige mirakler, Hans stedfortredende soningsdød, Hans legemlige oppstandelse, Hans himmelfart, Hans stedfortredende verk, og Hans personlige gjenkomst i kraft og herlighet;

-Frelse for det fortapte og syndige menneske gjennom Jesu blodsutgytelse, ved tro uten gjerninger, og helliggjørelsen ved Den hellige ånd;

-Den hellige ånd, som gjennom å ta bolig i den troende setter ham i stand til å leve et hellig liv, til å vitne om og tjene Herren Jesus Kristus;

-Alle sanne troendes enhet ved Den hellige ånds enhet, i Kirken, Jesu legeme på jord, og

-Alle frelstes og fortaptes oppstandelse, de frelste til livets oppstandelse, og de fortapte til fortapelsens oppstandelse.

Vi vil gjerne være i kontakt med deg

Klikk her for å melde deg på våre nyhetsbrev og oppdateringer    Ja, jeg vil gjerne motta


    Frontiers, Postboks 5134, 9284 Tromsø, Norge   Tel. +47 - 406 24 515    E-post: info@frontiers.no    Personvernerklæring
    Registrert forening nr. NO-988 301 388

    Frontiers på Facebook

    © Frontiers 2023