Hva vi gjør

Vårt fokus er å leve blant muslimer på steder hvor ingen tidligere har gjort Jesus kjent.

Et stigende antall muslimer velger å følge Jesus. De fleste, ja faktisk nesten alle, Jesus-bevegelser blant muslimer har funnet sted i det 21. århundre! Noe svært bemerkelsesverdig er i ferd med å skje i vår generasjon.

Vi svarer på Guds høyeste ønske for alle folkeslag og Guds kall til å være en velsignelse for alle, til verdens ende. Vår rolle i dette er å leve ut Jesu kjærlighet i muslimske nabolag. Dette gjør vi gjennom å identifisere oss med muslimer og invitere dem til å følge verdens Frelser i deres nabolag og sosiale nettverk, og ikke ved å «konvertere» dem til en fremmed religion eller kultur.

Vår tjeneste er forskjellig på forskjellige steder, men uansett hvor vi er så er det våre kjerneverdier som gir retning til vår tilnærming i vår tjeneste. Men den muslimske verden er meget mangeartet og hvert team må selv finne ut hvordan det best på sitt sted kan følge Guds kall til seg.

Sjekk Bli inspirert for autentiske historier fra team og muslimer i ulike regioner. Det å få et møte med vårt arbeid gjennom historiene til de som har gått foran er den beste måten å finne ut hvordan vi arbeider på.

Hvis du er interessert i å bli med oss kan du finne ut om aktuelle muligheter eller ta kontakt for å samtale om hvilke muligheter som finnes. Vi vil veldig gjerne høre fra deg!

Vi vil gjerne være i kontakt med deg

Klikk her for å melde deg på våre nyhetsbrev og oppdateringer

 

 

 
  1. E-nyhetsbrev (4 ganger pr år)Bladet 'Over alle grenser' (1-2 ganger pr år)Bønneoppdateringer (månedlig)