fbpx

Be nå

Pray now!

 

Følg Pray Now på Facebook, og be daglig for gjennombrudd blant muslimske unådde folkegrupper! Eller abonner på våre regelmessige oppdateringer «Hva gjør Gud blant muslimer?» (utsendt som e-post ca. 8-10 ganger årlig) her.

Inspirerende videoer: Se nærmere på Prayercast!

6 steg til bønn for muslimer:

Har evangeliet stor framgang er det ofte resultatet av en bønnebevegelse.

Bli med å be gjennom disse seks stegene – og hjelp å starte en ny bevegelse til tro i den muslimske verden.

 1. Pris Gud for Hans nåde og trofasthet. Be Ham fylle deg med kjærlighet og en nød for muslimer.
 2. Takk Gud for muslimske menn og kvinner dras mot tronen og Lammet (Jesus)( Åp. 7,9) og for en bevegelse av troende som en gang vil skje i steder evangeliet ikke har blitt forkynt.
 3. Be bibelvers over muslimene. Velg en Salme, et løfte fra Ordet, eller en av disse følgende versene: Esekiel 11,19-21, Matt. 11,28-30, Joh 14,6, 2. Kor. 3,12-17.
 4. I forbønn for den muslimske verden. Be for:
  • Arbeidere som kan nå ut til muslimske folkegrupper som ikke har tilgang på evangeliet. (Luk. 10,2)

  • Jesustroende felleskap som økes og multipliseres.

  • Muslimer som oppdager Far Gud som tilgir synd og gjør det mulig for oss å tilgi andre. (Matt 6,14)

  • Sløret som dekket hjertene skal bli løftet. (2- Kor. 3,15-16) så muslimene kan se at de trenger Frelseren.

  • Muslimer som oppdager og omfavner Jesu fullkomne kjærlighet som driver frykten ut. (1. Joh. 4,18)

5. Lytt til Gud om det er noe annet Han vil du skal be for.

6. Takk Gud for at Han hører og svarer, og bli oppmuntret av at din bønn er «virksom og utretter mye». (Jak. 5,16b)

Muslimer trenger desperat å kjenne Jesu kjærlighet.

Frontiers holder bønnemøter på Zoom hver mandag kl. 13 – 14. Her ber vi for dagens tema på bønneappen «Priority 100 Prayer» (søk og finn på din app-butikk). Ta kontakt på info@frontiers.no hvis du ønsker å stå på invitasjonslisten. Invitasjon på e-post sendes noen timer før møtet.

Vi vil gjerne være i kontakt med deg

Klikk her for å melde deg på våre nyhetsbrev og oppdateringer

  Ja, jeg vil gjerne motta

  Frontiers, Postboks 5134, 9284 Tromsø, Norge   Tel. +47 406 24 515    E-post: info@frontiers.no    Personvernerklæring
  Registrert forening nr. NO-988 301 388

  Frontiers på Facebook

  © Frontiers 2024