Be for muslimer

Du kan bestille månedlige bønneoppdateringer fra arbeidet ved å bruke kontaktskjemaet nedenfor.

Vi vil gjerne være i kontakt med deg

Klikk her for å melde deg på våre nyhetsbrev og oppdateringer

  1. E-nyhetsbrevBladet 'Over alle grenser' (2 ganger pr år)Bønneoppdateringer (månedlig)

Frontiers, Postboks 5134, 9284 Tromsø, Norge   Tlf: +47 406 24 515    E-post: info@frontiers.no 
Registrert forening nr. NO-988 301 388

Frontiers på Facebook

© Frontiers 2018