fbpx

Muligheter

Business as Mission (BaM) eller Næringsvirksomhet og misjon

Hvorfor næringsvirksomhet?
En menighetsplanter i Sørøst-Asia svarer:
”Næringsvirksomhet er den eneste måten vi kan få adgang til å bo der vi bor! Men for oss dreier det seg om mye mer enn det:
• Næringsvirksomheten gir oss mulighet til å velsigne samfunnet og se vekst og positiv endring.
• Næringsvirksomheten er autentisk: Gjennom vårt daglige arbeid ser kollegaer oss i både ”gode” og ”dårlige” dager.
• Vi vitner med våre liv gjennom alt vi gjør og er, modellerer med våre liv hvordan evangeliet gjennomsyrer alle sider ved livet.
• Næringsvirksomheten bygger relasjoner. Vi har hele tiden mulighet til å oppmuntre, dele med og be for våre medarbeidere, kunder og leverandører.”

God næringsvirksomhet inviterer til spørsmål

«Folk blir forundret når de ser hvordan vi takler korrupte myndighetsrepresentanter. De blir sjokkert når de ser hvordan vi takler ansatte som svindler oss eller klienter som lyver til oss. De blir målløse når de mottar bonuser og ser hvordan
vi belønner godt arbeid. De har aldri opplevd noen be for sine ansatte slik vi gjør, eller hvordan vi inviterer Jesus til å være vår leder. De observerer. De ser først og fremst vår tro. De opplever kjærlighet, tilgivelse og nåde. Det å erfare Gud på måter som dette skaper referansepunkter for senere muligheter til å forklare hvem Jesus er også med ord, noe som det nesten alltid gis
en mulighet til hvis vi er tålmodige.

Vi sier til menighetsplantere som er forretningsfolk:
«Ikke snakk. Ikke fortell. Vis dem evangeliet først». Etter hvert ser folk så mye at de er overveldet, slik at de spør: «Hvorfor? Fortell meg hvorfor?! Jeg ønsker å vite mer…».

«Disippelskap og
formidling av
vår tro til andre
finner sted i den
ekte konteksten
av normalt liv og
arbeid»

Patrick Lai, teltmaker,
mentor og forfatter av
boken «Business for
Transformation»

Tre menighetsplantere om deres tanker om næringsvirksomhet som arbeidsform
Språkskole: «Vår forretningsvirksomhet her i Asia består i å drive en språkskole. Vi inviterer studenter til en kafé på lørdagskvelder. Her samtaler de om dypere tema – som for eksempel «Er du redd for å dø?», for å praktisere bruken av abstrakte begreper i språklæringen sin. Formålet med disse samtalene for oss som feltarbeidere er å finne «fredens mennesker» (se Matteus …), folk som åpner opp sine familier og sosiale nettverk for Evangeliet. Ved hvert bord sitter det et teammedlem som
lytter og stiller spørsmål. Bare gjennom de siste seks månedene har teamet blitt kjent med over 30 mennesker som ønsker oppfølging (utenfor undervisningen). De er interesserte i å studere Bibelen sammen med familie og venner, og flere oppdagende bibelstudiegrupper er nå blitt startet.»

Døråpner:

«Globalisering og internasjonal handel forandrer vår verden i hurtig tempo. Ledelsen i såkalte «lukkede land» innser mer
og mer at arbeidsplasser gir økonomisk utvikling, og åpner derfor opp sine dører for forretningsfolk og entreprenører til å være forandringsagenter. Næringsvirksomhet skaper jobber og jobber setter folk i stand til å tenke ut over deres daglige behov og vurdere evige muligheter. Hver dag kan vi bringe forandring i forretningsverdenen. Samtidig kan vi også drikke te og dele våre liv med de mange menneskene som kommer gjennom våre dører og velger å tilbringe tid med oss. Gud har gitt oss kreative måter å velsigne mennesker på gjennom vår næringsvirksomhet».

”Vår næringsvirksomhets viktigste verdi
er at vi lever påfallende åndelige liv” –
(menighetsplanter i Sør-Asia)

Adgang til de mest unådde
En kristen entreprenør kan dra hvor som helst, hvis en legitim, bærekraftig næringsvirksomhet kan
etableres og utvikles der. Lokalbefolkning og myndigheter er spesielt mottakelige for næingsvirksomhet
som skaper arbeidsplasser for folk, og som fremstiller produkter for eksport som kan bringe
kapital inn i landet.
Leder til bevegelser
Hvis en ny Jesus-troende trekkes eller støtes ut av sitt sosiale nettverk, minker muligheten betraktelig
for vekkelse som resulterer i en bevegelse mot Jesus. «Business as Mission» (BAM) reduserer dette
problemet på to måter: For det første fordi nye troende som bidrar økonomisk til sin sosiale enhet
(familie, klan, storfamilie, nabolag, osv.) ikke så ofte blir støtt ut som en som ikke bidrar økonomisk.
Og for det andre fordi nye sosiale strukturer skapes hvor den nye troende kan ha innflytelse.
Brian Walck i «Missiological Insights into Business as Mission»

Akseptabel identitet:

«Vi har lengtet etter måter å få vennskap med den unådde folkegruppen vi bor og arbeider blant. Identitet er av avgjørende betydning her. Uten en sterk og troverdig identitet vil folk bar si «er du
en misjonær – eller en spion?»! Men som forretningsfolk har vi en identitet, og folk er glade for at vi er her, og ønsker å bli kjent med oss. Næringsvirksomheten gir oss også en fantastisk mulighet til å besøke bønder rundt om i regionen, noe som normalt ville vært sett på med mistenksomhet.
Vi kan også være til velsignelse for samfunnet gjennom produktene våre, tilbud om lønnet arbeid, opplæring, og det at ressursene som næringsvirksomheten vår skaper blir brukt lokalt.

Folk tenker at næringsvirksomhet ikke er et godt alternativ fordi det vil ta all vår tid og energi, og ikke gi oss noe tid for vennskap og disippelgjøring. Men jeg har funnet ut at mens jeg før hadde vanskelig for å gå inn i gode relasjoner med folk, så hjelper næringsvirksomheten meg til å tilbringe timevis hver dag med folk. Den gir naturlige og gode grunner til å tilbringe tid sammen med lokalbefolkningen, inkludert med våre naboer. Næringsvirksomhet og disippelgjøring går godt sammen!»

Her er mange muligheter!

Du kan bli med i et av våre 19 team i Sør Asia.

Vi vil presentere 3 spesifikke jobbmuligheter for dere som vil være med på å nå de 150+ millionene muslimene.

Daglig Leder, Kaffekjede, Dhaka, Bangladesh

Har du erfaring innen kundeservice, kaffe butikker, bedriftsledelse og et hjerte for Bangladesh? En som kan være daglig leder i en lokal kaffe kjede (6 utsalg og stadig vokser), lede 175+ ansatte som har en lidenskap for firmaet, men også for Guds rike. Du kan bli med i et team som er fokusert på velstående og innflytelsesrike ledere i Bangladesh. Grip muligheten i dag, ta kontakt! 

Agronom, Vest Bengal, India

Her ser de etter noen som har en bakgrunn i jordbruk eller har spesialiserte fagfelt som aquaponics eller ingeniørutdannelser for fattige land og samfunnsutvikling, med et hjerte for disippelgjøring bevegelse og Bengalere. Folket her har lav inntekt og 90 % jobber med landbruk i dette område på 9 + millioner unådde Bengalere. Dette teamet har også en plan om å etterhvert utvide for å nå ut til sør, som også er unådde jordbruksområder i Bangladesh.

Samfunnsutvikler, Sør Bangladesh

Har du erfaring med samfunnsutvikling med et hjerte for flyktninger. Invester i et langtidsopphold i Rohinga flyktningkrisen, hvor over 600,000 Rohinga har blitt tvunget på flukt til Bangladesh etter den nylige etniske rensingen. Bli med i et team som lever enkelt, nær til folket, tjener praktisk mens man introduserer Jesus.Du kan lese mer på Frontiers UK sine sider her.

Vi vil gjerne være i kontakt med deg

Klikk her for å melde deg på våre nyhetsbrev og oppdateringer

    Ja, jeg vil gjerne motta

    Frontiers, Postboks 5134, 9284 Tromsø, Norge   Tel. +47 406 24 515    E-post: info@frontiers.no    Personvernerklæring
    Registrert forening nr. NO-988 301 388

    Frontiers på Facebook

    © Frontiers 2024