fbpx

Legg ut på reise

Bli med på det Gud er i ferd med å gjøre blant unådde muslimske folkegrupper!

 

Siden du har funnet fram til denne siden regner vi med at du ønsker å tjene Herren i den muslimske verden. Eller ønsker å finne ut mer om hva en slik tjeneste kan bety for deg. Vi vil gjerne høre fra deg om dette! Ta kontakt ved å sende inn dette skjemaet, og få adgang til viktige og gode ressurser, og god hjelp fra våre team.

– Sett av god plass og tid for å be om hva det er Gud ønsker å lede deg inn i

– Møt langtidsarbeidere – lær fra dem og vær med på å velsigne dem

– Bli engasjert i arbeidet ved å tjene og be for de unådde nasjonene som finnes  i ditt nabolag

– Bli inspirert til det som måtte ligge foran deg

– Ta dine kvalifikasjoner, erfaringer og gaver i bruk

Korttidstjeneste

Gi deg selv en helt annerledes type erfaring enn den de fleste nordmenn gir seg selv?

Frontiers kan gjennom Den nordiske sendebasen for tiden tilby følgende plasseringer for korttidstjeneste blant muslimske folkegrupper:

  • GAP-team: Et 9 måneders program fra og med oktober til og med (deler av) juni måned, med veiledning og oppfølging fra langtids feltarbeidere. I forkant av programmet tilbyr vi et digitalt orienteringsmøte for interesserte fra Norge og øvrige nordiske land, hvor mentorer på feltet sammen med representanter for Frontiers’ amerikanske og nordiske sendebase deltar. Den nordiske sendebasen kan også tilby gode forsikringsordninger (ved behov, i samarbeid med KNIF Trygghet). I 2021/2022 tilbyr den amerikanske sendebasen GAP-team i Bangladesh og India. Se https://mailchi.mp/5ca17618a107/southasiagap for mer informasjon. Denne siden henvender seg primært til amerikanere, men opplegget kan tilpasses for nordmenn.
  • Lærlingeteam (engelsk: «Apprenticeship team»): Et lærlingeteam i Frontiers-regi er et team som utruster og veileder nye feltarbeidere over en periode på mellom 6 måneder og 2 år, før de blir medlemmer av ett av feltteamene i området eller starter deres eget team. Minimumskravet vi stiller til våre lærlingeteam er at de forplikter seg til å tilby minst 2 timer ukentlig for fokusert mentorering (veiledning), individuelt eller i små grupper – minst 1 time i praktisk tjeneste og minst 1 time i veiledningssamtale. Det inkluderer ikke nødvendigvis formell undervisning eller treningsopplegg. Mange urbane områder kan tjene som inngangsport til et mylder av muslimske folkegrupper og befolkningsgrupper som er helt uberørt av evangeliet. Internasjonale team kan ofte flytte inn i disse områdene for å lære en folkegruppes språk og kultur å kjenne, for deretter å flytte inn i områder hvor denne folkegruppen er majoritetsbefolkning. Frontiers har ca. 25 slike team i funksjon for tiden, godt fordelt rundt omkring i den muslimske verden. Lærlingeteamene er samtidig «ordinære» menighetsplantende og disippelgjørende team, hvor også lærlingene forventes å ha ønske om å gå inn i en langtidstjeneste. Teamene setter fokus på egenutvikling med tanke på fremtidig tverrkulturell tjeneste, og gir veiledning i hvilken langsiktig teamplassering og tjeneste man kan passe i, og mulighet til relevant språklæring.
  • Kingdom Praktikum: Dette er et samarbeid mellom flere, som ligner litt på lærlingeteamene, men har mer preg av kursopplegg med undervisning i åndelig dannelse, tjeneste, språk og kultur, og teamtjeneste, og hvor man får hjelp til å gå inn i langtidstjeneste. Finnes i Nord-Afrika og Midtøsten. 8 måneders varighet, med start normalt i oktober måned.
  • Feltbesøk: I samarbeid med andre sendebaser og noen av våre langtids feltteam tilbyr vi kontinuerlig nye korttidsopphold eller korttidsreiser som vil kunne gi deg flotte anledninger til å bli godt kjent med vårt arbeid. Om ønskelig kan vi hjelpe deg å «skreddersy» et opplegg som passer akkurat for deg. Vi tilbyr for eksempel bønneteam-turer av 1 – 2 ukers varighet i et land i Midtøsten, Dette opplegget kan passe godt for medlemmer av en menighet, bibelgruppe eller lignende.

Langtidstjeneste

Vi ser etter folk med ordinære kvalifikasjoner og ekstraordinære hjerter! Enten du er en artist, en entreprenør, musikkterapeut, marinebiolog, eller hva du enn er, så har vi muligheter for deg hvor du kan gjøre bruk av og nytte for dine kvalifikasjoner og erfaringer på kreative måter!

Hvis du ønsker å gå inn i en langtidstjeneste i den muslimske verden så tilbys to innfallsvinkler: Enten blir du med på et eksisterende disippelgjørende og menighetsplantende team, eller så start du ditt eget. Ta kontakt hvis du er interessert i nærmere informasjon!

 

Vi vil gjerne være i kontakt med deg

Klikk her for å melde deg på våre nyhetsbrev og oppdateringer

 

 

 
  1. E-nyhetsbrev (4 ganger pr år)Bladet 'Over alle grenser' (1-2 ganger pr år)Bønneoppdateringer (månedlig)

 

 

 

 

Frontiers, Postboks 5134, 9284 Tromsø, Norge   Tel. 406 24 515    E-post: info@frontiers.no    Personvernerklæring
Registrert forening nr. NO-988 301 388

Frontiers på Facebook

© Frontiers 2022