fbpx

Varför Frontiers

Frontiers har få regler men vi är överlåtna till våra kärnvärderingar. Här kan du läsa hur de fungerar i praktiken. Om de passar dig och vart du befinner dig i livet, ta kontakt med oss!

Du vill tillhöra ett team:

Vi tror att arbete i team har avgörande betydelse, inte bara för effektivitet i arbetet, utan också för att ge uthållighet och trygghet att fortsätta tjäna Gud i din kallelse. Frontiers leds från fältet vilket innebär att beslut fattas av dem som är på plats där arbetet sker.

Du vill ha en utmaning:

Det enda vi kan lova är ett spännande liv! Våra teammedlemmar rapporterar om att deras nuvarande arbete är det mest utmanande de varit med om. Men de berättar också att det är något av de bästa och mest givande som de varit del av!

 

Du vill inbjuda muslimer till att följa Jesus:

Våra team tjänar muslimer och deras samhällen genom NGOs (frivilliga organisationer och föreningar). Det kan tex. handla om utbildning, hälsovård, kulturarbetare, ingenjörer eller olika typer av företag. Det finns många olika sätt att visa muslimer kärlek och omsorg för att göra Jesus känd och bjuda in till att följa honom i gemenskap med andra.

 

Du vill vara med i det Gud gör i den muslimska världen:

Fler muslimer har kommit till tro på Jesus under din livstid än under hela vår historia! Det är en spännande tid att arbete på platser där Jesus ännu inte är känd så att ännu fler kan börja följa honom.

 

Du vill utvecklas:

Frontiers har arbetat i muslimvärlden i över 30 år och vi har lärt oss mycket under åren. Vi betonar vikten av att fortsätta utrustas för arbetet och att få återkoppling av och att hållas anvarig inför någon. Utbildningen slutar inte när du anländer till fältet. Frontiers team är överlåtna till kontinuerligt lärande och utveckling. Det fnns många resurser för att ge vidareutveckling och för att se till att du trivs och mår bra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill gärna hålla kontakt med dig

Klicka här för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

    Jag vill få följande nyhetsbrev

    Frontiers, Postboks 5134, N-9284 Tromsö, Norge   Tlf: +46 70 858 5948    E-post: info@frontiers.se    Integritetspolicy 
    Registrerad förening nr. NO-988 301 388

    Frontiers på Facebook

    © Frontiers 2024