Burde vi slutte å reise ut?

Burde vi slutte å reise ut?

Burde vi slutte å reise ut? Ville det ikke gitt mening å stoppe å sende folk fra Vesten og heller sende pengene og bønnene våre til kristne som bor nær unådde muslimer? – Det er jo tross alt mye billigere å støtte en lokal kristen og språket og kulturen kjenner...
Livets bok

Livets bok

“På Langfredag stod min venn og jeg i en nybygd moské og så på mens muslimene ba. Imamen og hans venner inviterte oss til å sette oss sammen med dem, og begynte å snakke om bønn og tro. Så spurte imamen, “Hvorfor tror kristne at Gud trenger hjelp av profeten Jesus for...
Å bygge vennskap med muslimer

Å bygge vennskap med muslimer

La oss starte med det grunnleggende: Se utover de ytre ting. Se hvert enkelt menneske først og fremst som en som er skapt i Guds bilde. Finn ut hva dere har felles og gled dere over dette sammen. Det kan være så enkelt som å ha en felles fritidsinteresse. Anerkjenn...
Vitner om Jesus blant muslimske folkegrupper

Vitner om Jesus blant muslimske folkegrupper

Frontiers arbeider i team som ønsker å se bevegelser av disipler og menigheter blant muslimske folkeslag. Med 35 års erfaring satses det mye på opplæring og oppfølging. Strategien bestemmes av det enkelte team og organisasjonen styres av teamlederne på feltet. Teamene...
30 dagers bønn for verdens muslimer 2019

30 dagers bønn for verdens muslimer 2019

Spre informasjon og samle din bønnegruppe eller ditt nettverk til en spennende bønneaksjon! Les hefte for 2019 her. Om bønneaksjonen «30 dagers bønn for verdens muslimer» Kallet til bønn for muslimer kom opprinnelig under et møte med flere kristne ledere i Midtøsten i...
Stemmen som Kaller til Bønn

Stemmen som Kaller til Bønn

Hver morgen kl 5 ropes det ut et kall til bønn fra moskeen bak huset vårt. Med sin hese stemme formaner muezzinen over høytaleranlegget at alle flinke muslimer må våkne og komme å be. Den første måneden vi bodde i landet ble vi dratt ut av vår dype søvn av denne hese...