fbpx
Jeannie Marie är strateg för en internationell organisation som rekryterar, utbildar och sänder långtidsmissionärer till över femtio länder. Själv växte hon upp med föräldrar som var missionärer och hennes barndom tillbringade hon ibland ett stamfolk på Filippinerna.

Med man och barn har hon levt i en muslimsk stad i Indien, och i dag brinner hon för att inspirera kristna till att sträcka sig över kulturgränser.

Om vi kan se våra grannar som medmänniskor som längtar efter trygghet och kärlek har vi kommit långt i processen att älska vår nästa som oss själva.

Nyligen kom hennes bok Till grannar och nationer – följ Jesus tvärs över gatan och jorden runt (Tell it förlag) på svenska och det är en verklig guldgruva av inspiration och träning för den som vill möta människor från andra kulturer med evangeliet.

Hon hämtar material från Bibelns undervisning, forskning och inte minst från sina egna livserfarenheter.

Den första delen i boken (”Till grannar”) utmanar de förutfattade meningar vi som kristna i västvärlden kan ha om människor från andra kulturer. Om vi kan se våra grannar som medmänniskor som längtar efter trygghet och kärlek har vi kommit långt i processen att älska vår nästa som oss själva.

Med flera inspirerande berättelser visar författaren hur hela våra liv kan vara ett budskap om Jesus. ”När vi relaterar till fotbollsmammor från Kina, Uber-chaufförer från Ghana och gamla mormödrar från Punjab, låt oss tala liv över de här människorna genom att demonstrera hur livet ska vara, som Jesus gjorde.”

Denna del är både uppmuntrande när författaren visar hur små steg i mötet med andra kan betyda mycket, och utmanande när hon också understryker hur hela livet påverkas när vi tar dessa steg.

Avsnittet är fullt av praktiska verktyg som hur man kan dela berättelsen om Jesus på ett kulturellt relevant sätt eller hur man kan läsa Bibeln med tvärkulturella vänner. Ett viktigt kapitel i boken tar upp vilken möjlighet församlingar i västvärlden har att nå avlägsna onådda folk genom de studenter och flyktingar som kommer till oss.

Den andra delen av boken (”Utrymmet emellan”) fördjupar resonemangen och vill utbilda läsaren i missionsvärldens möjligheter och svårigheter. Detta kallar författaren att höja sin missionella intelligens (MQ).

Det innebär bland annat att förstå var de stora behoven för mission i världen är, hur våra resurser som Guds församling används och varför det är så avgörande att vi satsar på strategisk mission ibland onådda folk. I denna del ges också handfasta råd om hur man kan arrangera korttidsresor, be och förmedla gåvor på ett strategiskt sätt.

Gradvis blir boken mer och mer inriktad på att träna den missionsintresserade, där första halvan av boken är lättillgänglig och utrustande läsning för alla kristna, och de avslutande kapitlen mer är till för den blivande missionären.

Den tredje och sista delen i boken (”Till nationer”) är inriktad på att inspirera och utrusta till långtidsmission. Hur ska man se på kallelse från Gud till mission? Vilka gåvor och talanger behöver man ha? Och kommer inte missionskallelsen i konflikt med våra naturliga drömmar om ett bekvämt och tryggt liv?

De två sista kapitlen är kanske de allra bästa i hela boken när författaren leder läsaren genom en inre process för att missionärskandidaten ska uppleva helande och förlåtelse för gamla sår, och bli trygg i sin identitet i Kristus.

Författaren är amerikanska, och även om det ibland lyser igenom i exempel och perspektiv är det mesta av boken lätt att till sig för alla kristna i västvärlden. Vi brottas i stort sett med liknande utmaningar i mötet med människor från andra kulturer.

En fundering om innehållet är att ibland kan man som läsare bli något överväldigad av exemplen där alla individer och barnfamiljer som lyfts fram verkar ha ett överflöd av energi till alla möjliga kulturella äventyr. Är alla barn så medgörliga?

Denna bok förtjänar att läsas, samtalas om och bearbetas av vanliga kristna, missionsgrupper och församlingsledningar. Det är en mycket hjälpsam resurs för att möta och förmedla evangeliet till alla i vårt land.

Tyvärr håller ett flertal gånger översättningen och korrekturläsningen inte samma klass som innehållet, och den svenska texten hade mått bra av att ha genomarbetats en gång till. Men det förtar inte att boken är viktig i vår tid.

Litteratur
Till grannar och nationer – följ Jesus tvärs över gatan och jorden runt
Jean Marie
(Tell it förlag)