fbpx

Ledarparet för Frontiers Norden avslutar sin tjänst vid nyår efter 11 års tjänst.  Vill du ingå i den nya ledningsgruppen som tar över från januari 2024?

Vi söker också nya medarbetare till personalteamet. En deltidstjänst med fokus på administrativ uppföljning av fältarbetare finns, men det finns även behov inom mediearbete, mentorskap, mobilisering och insamling av ekonomiska medel.

Frontiers vision är att ”… en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk” (Uppenbarelseboken 7:9a) en dag kommer att tillbe inför Jesu Kristi tron. Frontiers huvudmål är, med Guds hjälp, att se personer och grupper som följer Jesus, multipliceras bland alla muslimska folk.

Frontiers Nordiska Sändingbas (NSB) är verksam i Norge, Finland och Sverige. Arbetet leds av en nordisk styrelse. Frontiers är registrerat i Norge och är på väg att registreras i Finland och Sverige.

Frontiers är en apostolisk, andlig gemenskap (Apostolic Spiritual Community, ASC) bestående av över 260 fältteam med personer från många olika länder. Vi arbetar enbart bland muslimska onådda folkgrupper (MUPG) och våra team finns i över 60 länder över hela muslimvärlden. Vi har sändningsbaser i fler än 30 länder på alla 6 kontinenterna. Frontiers är en fältstyrd, tvärkyrklig gemenskap av nådesorienterade, semi-autonoma team, överlåtna till ansvarsskyldighet, personlig tillväxt och uppgradering. Vi fokuserar uteslutande på att se Jesusrörelser av lärjungar och församlingar multipliceras bland muslimska folkgrupper. Alla våra medlemmar håller med om och arbetar i enlighet med World Evangelical Alliance trossatser.

Med detta mål framför oss är vår uppdragsbeskrivning följande: ”Med kärlek och respekt, inbjuda alla muslimska folk att följa Jesus”, med prioritet riktat mot dem som har minst tillgång till evangeliet.

 

Tveka inte att kontakta oss om detta resonerar med dig och du vill ta reda på om detta är något för dig!

Du når oss på telefon +47-406 24 515.

Vi ser fram emot att höra från dig!