fbpx

Har du en drøm om at muslimer fra alle folkegrupper skal få høre om og ta imot Jesus, og bevegelser av menigheter som planter nye menigheter av disipler med muslimsk bakgrunn skal dannes? Vi søker nye ledere og medarbeidere til vårt nordiske stabsteam! Les her for mer informasjon!

Lederparet for Frontiers i de nordiske landene avslutter sin tjeneste ved påsketider 2024 etter nesten 12 års tjeneste. Har du lyst til å bli medlem av det nye lederteamet som skal ta over etter dem?

Vi ser også etter nye medlemmer av vårt stabsteam. En deltidsstilling med fokus på administrativ oppfølging av feltarbeiderne er nå ledig. Men det er også behov for økt bemanning, blant annet innen mediearbeid, mentorering, mobilisering og fundraising.

Frontiers’ visjon er “… en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål” (Åp 7,9a) tilbe framfor Jesu Kristi trone. Hovedmålet er, med Guds hjelp, å se stedegne og selvmultipliserende fellesskap overgitt til Jesus blant alle muslimske folkegrupper.

Frontiers’ nordiske sendebase (NSB) har for tiden arbeid i Finland, Norge og Sverige. Arbeidet styres av ett, nordisk styre. Frontiers er registrert i Norge, og har planer om registrering i Finland og Sverige.

Frontiers er et apostolisk, åndelig fellesskap («Apostolic Spiritual Community!, eller «ASC») av over 260 feltteam bestående av både yrkesaktive, studenter, forretningsfolk, og av andre familiemedlemmer. Feltteamene arbeider blant unådde muslimske folkegrupper i over 60 land. Det finnes sendebaser i over 30 land på alle verdens 6 kontinenter. Frontiers er et feltstyrt, tverrkirkelig fellesskap av delvis autonome team forpliktet på ansvarlighold og kontinuerlig oppgradering, og utelukkende fokusert på å etterstrebe bevegelser av disipler og kirker blant muslimske folkegrupper. Alle våre medlemmer sier seg enige i og arbeider i overensstemmelse med Den evangeliske allianses trosbekjennelse.

Med dette målet for øye lyder vår oppdragserklæring som følger: «Med kjærlighet og respekt, invitere alle muslimske folkegrupper til å følge Jesus», med prioritet rettet mot de med minst tilgang til evangeliet om Jesus.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis dette taler til deg og du ønsker å finne ut om dette er noe for deg! Du kan nå oss på telefon nr. 405 24 515. Vi ser fram til å høre fra deg!