fbpx

Misjonsekspert Jason Mandryk gir en kort oppsummering av hvordan misjonsoppdraget ligger an i år 2023.

(Nils Kåre Bøe iTro-journalist 10. april 2023)

Misjonsoppdraget Jesus har gitt oss er fortsatt ikke fullført, men hva er egentlig status 2000 år etter at det ble gitt?

Jason Mandryk er leder for Operation World og forsøker å gi en oppsummering av status nå i 2023:

I 7 500 av disse folkegruppene er det så få kristne at de trenger hjelp utenfra

1. 28% er ikke nådd med evangeliet
Omtrent 1/3 av verdens befolking er kristne, men 28 % (2,25 milliarder mennesker) er ikke nådd med det kristne evangeliet, det vil si at de ikke har ordentlig tilgang til de gode nyhetene.

2. Mange folkegrupper trenger hjelp utenfra
Det finnes ca 17 500 forskjellige folkegrupper, og den beste og mest effektive måten å evangelisere på er når evangeliet deles innad i disse gruppene, altså fra noen i din egen folkegruppe.

Men i 7 500 av disse folkegruppene er det så få kristne at de trenger hjelp utenfra, fra kristne som må krysse geografiske og kulturelle grenser for å hjelpe dem å spre evangeliet. Dette krever altså at noen kristne er villige til å krysse disse grensene.

3. De minst nådde er vanskelige å nå
De fleste av disse minst nådde folkegruppene finner man i Asia, og det er også mange i Afrika. Og de er også de vanskeligste å nå, på grunn av utfordringer knyttet til geografi, klima, kultur, språk, religion og økende grad av åndelig motstand.

Kirkene i Asia, Afrika og Latin-Amerika står for majoriteten av kristne i verden

4. 30 kroner i året kunne løst det
For å starte et kristent arbeid i alle de minst nådde folkegruppene, regner man med at det vil trengs 71 000 nye kristne misjonærer. Hvis alle kristne i verden ga 30 kroner i året til dette, ville det vært nok til å lønne disse misjonærene.

5. Flest misjonærer fra Asia, Afrika og Latin-Amerika
Kirkene i Asia, Afrika og Latin-Amerika står for majoriteten av kristne i verden, og det er også herfra det sendes flest misjonærer.

6. Migranter tar med seg evangeliet
Selv om Jesus ba oss gå til verdens ende, sender han også folk fra verdens ende til oss. I 2023 er det over 300 millioner migranter i verden, og mange av disse har med seg en levende kristen tro de kan dele der de kommer.

En global kirke, deler et globalt evangelium om en global Gud.

7. Misjon skjer på mange ulike måter
Misjon skjer på mange ulike måter, og hver av oss kan være med på meningsfulle måter å spre evangeliet om Jesus videre.

For flere detaljer rundt de ulike punktene, går det an å bruke seks og et halvt minutt på å se Jason Mandryks oppsummering av misjonsoppdraget slik det ser ut i dag: