fbpx

BARE MUSLIMER
Frontiers ble startet i 1983 for å nå muslimske folkegrupper som få eller ingen satset på. Frontiers jobber bare blant muslimske folkegrupper fordi det fortsatt er svært få arbeidere som driver menighetsplantende arbeid blant dem.

BARE TEAM
• Fordi vi trenger åndelig felleskap for å overleve der hvor det ikke finnes kristne.
• Fordi vi trenger apostler, lærere, pastorer, profeter og evangelister for menighetsplantende arbeid.
• Fordi det er bibelsk. Jesus sendte ikke folk alene. Apostlene reiste i team.

OPPFØLGING
Det meste av opplæringen finner sted der arbeidet utføres. Den kan tilpasses de enkelte teams behov og tilbys ofte lokalt. Frontiers tilbyr kurs holdt av høyt kvalifiserte og erfarne folk som selv er eller har vært i tjeneste blant muslimske folkegrupper. Frontiers’ mentorsystem gir adgang til blant annet sjelesørgere, leger og psykiatere. Det gis også et solid opplegg for håndtering av kriser inkludert et dyktig og godt kvalifisert krisehåndteringsteam (kidnappinger, krig, naturkatastrofer, dødsfall, o.l.).

FELLESSKAP
Frontiers er et stort fellesskap med god og sikker kommunikasjon mellom sine medlemmer. Et kryptert epostnettverk, med en dertil hørende sikret nettverksportal med en mengde ressurser, står til rådighet for kommunikasjon, og muliggjør sikker utveksling av takke- og bønneemner for forbønn, viktig informasjon, etterutdanning, m.m. Her lærer vi fra hverandre! Vi drøfter problemstillinger og oppmuntrer hverandre gjennom mange ulike fora. Frontiersmedlemmer har tilbud om samlinger og treningsopplegg både regionalt og globalt. Fellesskapet er internasjonalt med arbeidere fra over 50 land som jobber i over 60 land. Når vi møtes for å tilbe Herren er det som en smak av himmelen!

KVINNESYN
Kvinner så vel som menn får utrustning gjennom Frontiers til å tjene og lede der hvor de er. Det er mulig for kvinner å bli teamledere, og mange team blir ledet av et ektepar. Hvert team er fritt til å definere rollene dets medlemmer skal ha.

OVERORDNEDE MÅL
Alle team har som mål å jobbe mot at levende og selvutbredende menigheter blir plantet i folkegruppen de er kalt av Gud til å leve blant. Nøkkelen er å finne folk som tar imot Jesus som kan gjøres til disipler og utrustes til å lære opp andre (2.Timoteus brev 2). Dette utelukker ikke en sekulær jobb, diakonalt arbeid, o.l. Alt vi engasjerer oss i skal bringe ære til Frelseren!

BØNN
Forskning viser at det er bønn, ikke metoder, som er avgjørende for å se frukt i den muslimske verden. Derfor satser Frontiers stort på å lære opp sine arbeidere til å be intensivt og kreativt for folket de arbeider blant.