fbpx

Aldri har så mange misjonsorganisasjoner gått sammen om å rette søkelyset på unådde folkegrupper. Hele 34 bevegelser og misjonsorganisasjoner står bak den nasjonale Unåddkonferansen i Credokirken i Bergen siste helgen i oktober. Konferansens hensikt er å mobilisere til innsats for de mange folkegruppene som enda ikke har hørt evangeliet.

 

-Dette blir den fjerde Unåddkonferansen og det er historisk og profetisk at et samlet misjons-Norge står sammen om en slik toppet mobilisering for verdens unådde, forteller en begeistret konferansekoordinator Glenn Tønnessen fra Troens Bevis Verdens Evangelisering. Hvilket nasjonalt moment kan vi ikke skape? Jeg tror det kan være av stor betydning for resultatene fremover at vi står sammen i en slik enhet, fortsetter Tønnessen på vegne av arrangørkomiteen.

Nye arrangører dette år er Miracle Connect, Himmelpartner og Reach the Nations.

Historisk og globalt har Norge vært en av de største bidragsyterne til misjon i forhold til folketall. Det er et mål at konferansen skal holde dette oppe. Det finnes en jobb å gjøre med over 7000 unådde folkegrupper som har under to prosent kristne.

Internasjonal leder i Pinsebevegelsen, Fred Håberg, mener oppslutningen rundt Unåddkonferansen er uttrykk for en realitetsorientering:

– Den sterke veksten den kristne kirke har hatt gjennom de senere tiår, særlig i Afrika og Latin-Amerika – har ledet noen til å tenke at misjonsoppdraget nærmest er fullført og misjonærer en levning fra forrige årtusen. Det er en grov feilberegning siden minst fire av ti mennesker på jorden fortsatt lever på steder med nærmest totalt fravær av lokale kirker i sin kultur, hvor det fortsatt trengs at mennesker krysser kulturelle barrierer for å gi dem evangeliet. Mitt håp er at Norge ikke er seg selv nok, men kan komme med for alvor i det gjenstående misjonsoppdraget.

 

Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon, gleder seg over at så mange står sammen om Unådd-oppdraget.

– Konferansen forener oss og setter fokus på det som kanskje er det aller viktigste for oss fremover. For vi dreier nå arbeidet inn mot unådde folkegrupper, noe som vil bli synlig gjennom våre kommende satsinger.

 

Styreleder i Unåddkonferansen, Jan Nestvold, mener årets konferanse er en unik mulighet for kristne i Norge til å øke fokuset og å samle seg om det store misjonsoppdraget.

-Når vi som representerer menighetsbevegelser, misjonsorganisasjoner og enkeltmenigheter rekker hverandre hendene, deler kunnskap og erfaringer med hverandre og bruker tid sammen i bønn, kan alt skje. Gjennom Unåddkonferansen har vi allerede sett flere eksempler på hvordan dette fellesskapet har ført til praktisk samarbeid i oppdraget med å nå flere unådde folkegrupper med evangeliet. Jeg gleder meg og har store forventninger til høstens konferanse, sier Nestvold.

En av hovedtalerne på todagers-konferansen er Daniel Pham. Pham leder en sammenslutning av evangeliske kirker i Vietnam, og er Troens Bevis’ feltleder i landet. Gjennom hans lederskap har kirkesammenslutningen et fokus på å nå de unådde, og hundretusener kommet til tro i Vietnam.

Både Daniel og hans far har vært fengslet for sin tro. Denne erfaring har gjort Daniel til en talsmann for forfølgelsen av kristne i Vietnam og for at de forfulgte skal få sin frihet.

Flere talere vil bli presentert fortløpende.

 

Konferansen, som i fjor samlet 250 deltakere fra store deler av landet, vil også i år ha et stort antall workshops og nettverkssamlinger å velge mellom.

 

– Misjons-Norge står sammen for å lære av hverandre, inspirere hverandre, og opprettholde et tydeligere strategisk fokus på folkegrupper som ikke har hørt om Jesus, avslutter Erik Jensen i arrangørkomiteen.

Acta lovsang fra IMI-kirken m/innslag fra Impuls-bandet vil delta begge dager.

Konferansen arrangeres dette året 28-29 oktober. For mer info: unåddkonferansen.no

 

Arrangører: AsiaLink, Bibelmisjonen Sporos, BlitzPartner, Credokirken Bergen, DFEF, Det Norske Baptistsamfunn, Evangelisk Orientmisjon, Foursquare Norge, Frikirken, Frontiers, Gå Ut Misjon, Himmelpartner, IBRA Media Norge, IMF, IMI-kirken, Israelmisjonen, Kristent Fellesskap, Miracle Connect, Misjonskirken Norge, NLM, NMS, Norea Mediemisjon, Norme, Normisjon, Operasjon Mobilisering, Pinsebevegelsen, Reach the Nations, Salt & Glocal, Share Mission Network, Tent, Troens Bevis, Ungdom i Oppdrag, Wycliffe og Åpne Dører.