fbpx

Tilbedelse og Lovprisning (10 min.):

 • Fokuser på Guds kraft som forvandler
 • Fokuser på Jesu autoritet
 • Fokuser på Guds kjærlighet for muslimer

Vent på Herren i stillhet (5 min.):

 • Ro ned hjertet ditt
 • Bli oppmerksom på Herrens nærvær
 • Vent på Gud i stillhet

Bekjennelse (5 min.):

 • Be Gud om å ransake ditt hjerte
 • Bekjenn synd han gjør deg oppmerksom på
 • Ta imot tilgivelse og bli fylt på ny av Den hellige ånd

Forbønn for muslimer i ditt land (10 min.):

 • Vi vil be om at 10% skal følge Jesus. Hvor mange er det?
 • Hva må skje for at de skal „høstes inn“?

Bønn for muslimer i et annet land (5 min.)

Bønn for muslimer i et tredje land (5 min.)

Bønn for muslimer over hele verden – at 10% av dem skal følge Jesus i løpet av de neste 10 år (5 min.)

Tilbedelse og lovprisning (10 min.):

 • Takk ham for alt han kommer til å gjøre for å svare dine bønner
 • Takk ham for alle undere han har gjort og kommer til å gjøre
 • Tilbe og lovpris ham for den han er

Lytting: Ro ned og hør etter i tilfelle Herren vil formidle noe til deg (5 min.)