fbpx

En nyckel till den romerska kejsarens framgång var romarrikets berömda vägnät. Det hjälpte deras arméer att resa snabbt dit de behövde vara. Gud använde dessa vägar för att påskynda sina meddelanden över hela riket. På 1400-talet kunde boktryckarkonsten användas för att fler skulle få tillgång till Bibeln – en grund för reformationen. Under de senaste 100 åren har flygresor, radio och TV har gjort det möjligt för oss att samarbeta med onådda människorna i en snabb takt.

Idag har vi många sätt att nå varandra; internet, sociala medier, video, samtal, etc. Kyrkan hittar spännande nya sätt att använda dessa digitala medier för att föra ut Guds rike till de behövande människorna.

Det är hög tid att äntligen ge ut den första utgåvan på 4 år av vår svenskspråkiga tidsskrift ” till jordens yttersta gräns” ! Denna gången tar vi upp ett mycket aktuellt tema: Hur evangeliet är i färd med att spridas i snabb takt över internet, som är vår tids romerska vägar. Klicka här eller på bilden av tidningens framsida (ovan)för att läsa hela dess innehåll!