fbpx

Jesus ba oss om å gå ut til alle folkeslag og fortelle om han. Det viktigste vi kan gjøre er å starte med bønn.

Dette er en internasjonal bønnedag som startet i 2016 og det er Alliance for the Unreached (fem misjonsorganisasjoner i USA) som har tatt dette initiativet.

http://dayfortheunreached.org/

 

90% av de minst nådde bor i områder som regnes for å ha stor motstand mot kristendommen.

Be for ledere og folket i disse områdene, be om at Gud vil endre deres hjerter.

Be for de få kristne i disse områdene som utsettes for motstand og forfølgelse.

 

Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?

Rom 10,14

Noen må fortelle

Be om visdom, frimodighet og beskyttelse for de som arbeider blant unådde folkegrupper.

Be om at nye mennesker må få et kall til å bruke livet sitt for å nå de minst nådde med evangeliet.

 

(ressurser fra nlm.no)

Les mer om unådde folkslag på Joshua Project