fbpx

Velkommen til 2021-utgaven av «30 dagers bønn for verdens muslimer»!

Ramadan 13. april – 12. mai
Ramadan begynner neste uke. Bønneguiden er nå tilgjengelig på norsk og kan bestilles hos oss, eller du laste det ned her. Kanskje du vil være med på bønn midt på dagen mandager og fredager? Kanskje du også vil faste fra mat/media/annet mens du løfter muslimer fram for Guds trone? Under Ramadan er muslimer ofte mer søkende. Mange ønsker å være Gud til behag og opplever drømmer og syner. Noen møter Jesus for første gang i drømmer men de trenger adgang til hans Ord – og husk at flertallet ikke kan lese!

Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?

Er du villig til å sette av tid hver dag gjennom Ramadan til å be for muslimer at de skal få adgang til Guds Ord og vitner som kan hjelpe dem å følge Veien, Sannheten og Livet?

I år skal vi se på verdens muslimer fra en ny vinkel. Temaet for årets bønneguide er byer.

Mange misjonsorganisasjoner som arbeider blant muslimer fokuserer på byene. Det er i byen de først deler evangeliet og gjør disipler. I land der muslimer er i flertall brukes helt andre tilnærminger i byene enn ellers i landet. Derimot, i land med et mindretall muslimer, skaper byene nye muligheter for å nå ut til både lokale og innvandrere. Enten byen er stor eller liten, eller om muslimer er i flertall eller ikke, så er det viktig at menigheten er aktivt tilstede.

Byene er innflytelsesrike sentre for kultur, kunst og økonomisk utvikling. Muslimer i byene har gjerne bånd og forbindelser til fjerntliggende og isolerte områder uten evangeliet. Misjonsarbeid som fokuserer på byer kan ofte nå mye lengre ut. Dermed kan vi forvente større ringvirkninger nå vi fokusere våre bønner på muslimer i byene.

Målet med årets bønneguide er å gi deg et glimt inn i livene til muslimer i byer over hele verden. Da kan du be mer målrettet for dem disse 30 dager mens de feirer ramadan. Samtidig kan du be for kristne arbeidere i disse byene, at det kan komme gode frukter av deres arbeid blant muslimene. Noen byer har mange kirker og aktive kristne, andre har få eller ingen, men alle trenger forbønn. Gjennom denne bønneguiden får du innblikk i hva Gud gjør blant muslimer og en anledning til å engasjere deg.