fbpx

Den 3. april i år var det 250 år siden Hans Nielsen Hauge (1771 – 1825) ble født.

Tjenesten til våre feltarbeidere blant unådde muslimske folkeslag kan på mange måter sammenlignes med Hans Nielsen Hauges.

Han forkynte evangeliet, skrev og publiserte bøker og grunnla en rekke bedrifter rundt om i Norge (noen av dem finnes enda, over 200 år senere!). Gjennom sin virksomhet og sine reiser rundt i hele Norge myndiggjorde og anerkjente han både menns og kvinners talenter. Hans forkynnelse la stor vekt på formidlingen av Bibelens budskap men overlot til sitt vertskap å finne ut hvordan dette budskapet skulle leves ut og virkeliggjøres i deres egne nærområder.

 

Slik arbeider også den moderne tids disippelgjørere og menighetsplantere i den muslimske verden! Vitnet om Jesus formidles gjennom hele deres liv, hvor yrkesutøvelsen er like hellig som bibelstudie og evangelieformidling med ord. Evangeliet om Jesu død, oppstandelse og gjenkomst i herlighet må ikles en stedegen og relevant drakt for og av de som tar imot budskapet, de må få hjelp til å gjøre det til sitt eget, og til selv å forvalte det på en kulturelt relevant måte. Og det gjelder ikke bare den «åndelige sfære», men alle livets områder.

 

Kanskje bærer du på en drøm eller visjon om å bli brukt av Gud som formidler av evangeliet til unådde folkeslag? Hvorfor ikke ta en nærmere titt på nettopp Hans Nielsen Hauge, en helt ordinær bonde som fikk et livsforvandlende møte med universets Herre, og tok ham på Ordet?»