fbpx

Hela jorden skall minnas vad som skett och vända om till Herren, alla folk och stammar skall tillbe inför honom (Psaltaren 22,27) Gud gör ofta det helt oväntade. En grupp herdar med sina fårhjordar fick ett helt oväntat besök – och blev den utvalda publiken til det som troligen var den största körframförandet genom tiderna! Judarnas efterlängtade Messias hade kommit till jorden … så vad gjorde Gud då? Han visade sin ankomst till jorden för en främmande grupp stjärntydare från ett område öster om Israel. Och varför gjorde han det? Dessa två berättelser visar oss att det löfte om ”fred på jorden” som änglarna förkunnade är både för de ringa och för främlingarna. Vi får en glimt i början av evangelierna av hur Gud längtar efter att samla ”alla folk och alla familjer”. Den bästa nyheten är att två tusen år senare fortsätter Jesus att samla alla slags människor runt honom! Klicka på knappen nedan för att läsa om hur en muslimsk kvinna i en avlägsen ökenby inte kunde vänta med att berätta för sina grannar julevangeliet.

Må Herren fylla ditt hjärta med glädje när du firar Frälsarens ankomst till vår jord.

I en avlägsen muslimsk by i Sahel ser vi hur människor som ännu inte har kommit till tro på Jesus har börjat dela evangeliets berättelser med människor runt omkring dem.

En dam vid namn Mahmuna bad oss dela med sig av vår bibelundervisning i form av en serie berättelser. Så vi började besöka hennes by varje vecka. Byn ligger cirka 50 kilometer in i öknen från där vi bor. Varje gång vi kom på besök samlade vi kvinnorna i detta lilla samhälle.

Sedan kom regntiden och vägarna blev omöjliga att köra på. Det tog flera veckor innan vi kunde besöka byn igen. När vi började undervisa igen trodde vi att vi skulle behöva upprepa våra berättelser från början, för att kvinnorna kunde ha glömt berättelserna vi hade berättat tidigare.

Men när vi började återberätta tidigare historier blev det snart klart att Mahmuna och de andra kvinnorna inte bara kom ihåg historierna utan också att de ville berätta dem för andra! När vi berättade bibelhistorier om Jesus födelse, om herdarna på fälten, och om Simeons och Annas profetior om templet, avbröt kvinnorna med entusiastiska kommentarer.

”Förstår du det här?” frågade de varandra. ”Hör du de här goda nyheterna?”

Kvinnorna berättade berättelserna för varandra så snart vi hade berättat dem. Deras iver att dela bud är bra för att sprida evangeliet till områdena i omgivningen. ”Dessa berättelser är viktiga och vackra”, sade Mahmuna. ”Människor i andra byar behöver också höra dem.” Ofta är sökare bland de bästa evangelisterna i sina muslimska grannskap och omgivningar, eftersom de kan dela med sig av bibliska berättelser och sanningar utan att anklagas för att ha blivit omvända till en främmande religion.

Nick, Sofie och deras barn bor och arbetar i en avlägsen stad i Sahel, Afrika