fbpx

På 25 år har 20 miljoner människor i norra Indien inte bara bett Jesus kom­ma in i deras liv, utan också blivit aktiva lärljungar som gör lärljungar. Har du också märkt att många kristna i vårt land blir Jesuslyssnare men inte Jesu efterföljare? Detta är helt onaturligt. Det som ligger bakom den­na enorma församlingstillväxt heter DMM, Diciple Making Movement. DMM används idag i stora delar av den muslimska värl­den, men också i Sverige.

 

På en pastors- och ledarkon­ferens hörde vi en man berätta att man arbetar på detta sätt i Helsingborg. I korta ordalag går det ut på att A, som är kristen, träffar B som är intresserad av att höra mer om Jesus. Då frågar A om B har fler vänner som är intresserade. B drar ihop en grupp vänner el­ler familj och man samlas i B:s hem. På samlingen läser man en text ur Bibeln. A frågar sen B och B:s vänner tre frågor: *Vad säger detta om vem Gud är? *Vad säger detta om oss människor? *Om detta är sanningen, vad skulle du be­höva göra?

 

Detta får dem att förstå vem Gud är och vad det innebär att följa honom. När och om de slutligen bestämmer sig för att vara en Jesu efterföljare, kom­mer de veta vad de säger ja till och vad det kostar. Sista frågan är: För vem kan du berätta om vad du just lärt dig? Den frågan gör det till en naturlig del av livet att dela med sig av sin tro. Om B eller B:s vänner kän­ner C (som också börjar bli in­tresserad), frågar B om C känner några vänner C kan samla i sitt hem. B träffar då C och C:s vänner och gör samma sak.

 

Det finns några stora fördelar med detta.

1. Bibeln hamnar i fokus och har svar på alla frågor. Ing­en människa blir upphöjd som den som vet allt och blir en länk mellan Gud och människa.

2. Det behövs inga kyrko­byggnader som kostar pengar, och i ett land med religiös för­följelse måste man ändå samlas i hemlighet i hemmen.

3. Redan innan en person väljer att följa Jesus börjar han eller hon tänka igenom sitt liv och lyda de principer av kärlek, förlåtelse, omvändelse mm, som Bibeln talar om.

 

Denna metod ser ut att vara långsam i början, men kom­mer snart upp i en stor mul­tiplikatonseffekt. 1995 var det ett hundratal troende på denna plats i Indien. Tolv år senare var de 1 miljon. Ytterliga­re tolv år senare, idag, är de 20 miljoner.