fbpx

HVEM SIN JOBB ER DET?

Det er lett å begynne å tenke at oppgaven Jesus gav oss er så stor at det ikke betyr så mye om jeg ikke tar ham på ordet, siden jeg så i alle fall kan utrette så lite. Og det ligger snublende nær for ledere og medlemmer av relativt små menigheter å fristes til å tenke på samme måte. Og å bestemme seg for at vi har mer enn nok med oss selv. Tenker vi slik vil Guds
kirke på jord måtte forberede seg på å vente lenge på Jesu gjenkomst, og at alt skal settes i rett stand!

Men det vil bli bruk for hele kirken for å nå hele verden! Det er ikke tilstrekkelig å sende individer hit og dit for å fullføre oppdraget. Vår vektlegging må være alle folkeslag. For å nå ut til alle folkeslag trenger vi at hele kirken, alle menigheter og ikke bare noen relativt få «supermenn» og «superkvinner», er fullt og helt for Jesus og sendt ut til de unådde.

Klikk deg inn og les det nyeste utgaven av Over Alle Grenser:

  • EN GLOBAL VISJON FOR DIN MENIGHET
  • INTERVJU MED TERJE HØYLAND
  • BLI KJENT MED KASAKHSTAN
  • BOKLANSERINGSTURNE:
    TIL NABOER OG NASJONER
  • BLI MED PÅ M28 –
    UNÅDDKONFERANSEN I BERGEN!

over alle grenser marg