fbpx

«Med kjærlighet og respekt, invitere alle muslimske folkegrupper til å følge Jesus». Dette er mottoet til Frontiers. La oss se litt nærmere på hva dette betyr.

 

Med kjærlighet og respekt …

Dette reflekterer vår grunnholdning. Vi ønsker å møte alle mennesker slik Jesus møtte alle mennesker – med kjærlighet og respekt. Dette forutsetter ikke enighet, men er nødvendig for å bygge bro mellom oss selv og de vi ønsker å formidle evangeliet til.

 

… invitere …

Metoder benyttet for å vinne mennesker av «andre kulturer» for Jesus opp gjennom årene har ofte nedverdiget kulturen og krevd tilpasning til misjonærens egen kultur, inkludert former for tilbedelse og livsritualer slik at evangeliets budskap ble forhindret fra å slå dype røtter i og forvandle en hel kultur. Vi vil heller invitere til et møte med personen Jesus og la Ham tale inn i den enkeltes liv og omgivelser.

 

Ved å leve og virke i sine omgivelser på en kontekstuell måte, slik at Ordet møter kulturen og kulturen blir forvandlet av Ordet , motvirkes stigmatisering og fremmedgjøring av de som tar imot invitasjonen fra evangelieformidlerne om å følge Jesus.

 

… alle muslimske folkegrupper …

Medlemmer av Frontiers har siden starten i 1983 utelukkende fokusert på verdens muslimske folkegrupper. I dag står mange sammen om oppdraget, men fortsatt er det rundt 1000 muslimske folkeslag som ikke har noen blant seg som følger Jesus og vitner om Ham. Og de fleste andre muslimske folkegrupper er ikke bare unådd, men har svært få Jesus-troende i sin midte. Men Gud er i ferd med å gjøre noe nytt, og vi har blitt vitne til en eksponentiell økning av antall troende og bevegelser av Jesus-troende fellesskap gjennom de siste 20-30 årene! Jesu oppdrag til oss (se for eksempel Matteus 28,18-20) er klart: Gjør alle folkegrupper til disipler!

 

… til å følge Jesus.

Utelukkende. Ikke til å følge et kirkesamfunn eller tradisjoner og ritualer som vi har vokst opp med. De fleste muslimer ønsker å ære og lyde Allah.  Å leve slik at det gode i dem skal veie tyngre enn det onde. Hvem kan klare det? Ifølge Bibelen kan ikke noen mennesker klare det! Men Jesus vant over alt som skiller oss fra et liv i fellesskap med Gud. Han er veien, sannheten og livet. Islam gir ikke muslimer visshet om frelse. Den finnes bare i Jesus for den som følger ham. Det er denne Jesus vi inviterer alle verdens muslimer til å følge!

 

Dette er vår rolle i samfunnet.