fbpx

Mens media i Norge ser ut til å være mest opptatt av hvilke land i Europa det skal bli mulig å legge sine ferieturer til, så er det helt andre ting som opptar medlemmer av vårt nettverk av apostoliske team rundt i den muslimske verden.

De fleste av disse teamene har valgt å bli på sin post og er i full sving blant dem de har sitt virke blant. Og mange erfarer at dette er Guds time! Mange har tjent Herren år etter år gjennom utfordrende og krevende tider, og opparbeidet seg et godt rykte blant lokalbefolkningen.

En arbeider forteller: «Folk viser oss stor respekt, både i gaten og i hjemmene. De ser oss som islamske lærere. En gammel mann vi kjenner inviterte oss til å undervise for 100 ungdommer i hans islamske skole. Vi delte evangeliet i venterommet på et sykehus og ble bedt om å be for folk. Mens vi delte om Jesus ved et annet sykehus, ropte en mann plutselig: «Gå! Gå inn i byen og forkynn!» Jeg ble invitert til en venns hjem for å be avslutningsbønnen under feiringen av profeten Muhammeds bursdag. Mine venner, som ikke klarte å omvende meg, tok meg med til islamske lærere hvor jeg fikk anledning til å tale og be for lærerne.»

Pandemien kommer på toppen av alle andre lidelser og utfordringer den muslimske befolkningen disse teamene bor og arbeider blant. Mange av deres naboer, medarbeidere, kollegaer og venner var plutselig ute av stand til å arbeide, forlate sine hjem, få medisinsk behandling og veiledning om hvordan forholde seg til smittesituasjonen. Mange satt hjelpeløse og sultne uten noen form for statlig eller annen hjelp.

For noen år siden etablerte medarbeidere i Frontiers nettverket Rapid Intervention Network (RIN), som et redskap for å hurtigst mulig kunne bringe hjelp der nøden var størst. I møte med Covid-19 trådte RIN i funksjon som et koordinerende organ for nødhjelpen. Våre team består av spesialister og fagfolk i et mangfold av profesjoner. Men de færreste av teamene har midler til rådighet for krisetider som den vi opplever nå. Derfor gikk det ut en appell til våre over 30 sendebaser om å hjelpe, og midlene som samles inn bevilges til teamene på bakgrunn av prosjektpresentasjoner mottatt av RIN fra teamene som har behov for støtte.

Den nordiske sendebasen av Frontiers tok imot utfordringen og sendte ut en appell om å være med å hjelpe. Takket være manges bidrag fra enkeltgivere, i kombinasjon med en bevilgning tatt fra Frontiers Nordens balanse, har vi så langt mottatt og sendt videre nærmere 45 000 kroner. Det er plass til og behov for mange flere gode gaver!

RIN’s visjon er «å respondere raskt når kriser oppstår, for effektivt å kunne møte behov i befolkningen, og aktivt bidra til at bevegelser av disipler og menigheter i den muslimske verden vokser fram, i samarbeid med likesinnede, frivillige organisasjoner, sendeorganisasjoner og lokale kristne fellesskap.»

Et av våre team forteller at en innflytelsesrik muslimske forretningsmann og leder bestemte seg for å samarbeide med vårt team ved å hjelpe til med matdistribusjon. Slik fikk han muligheten til å høre evangeliet og se evangeliets konsekvens i aksjon. Han og hans familie har vokst i åpenhet og tørst etter å høre mer og kommet stadig nærmere å ta imot Guds rike.

Et annet team forteller at deres innsats med distribusjon av matpakker har ledet til mange muligheter til å dele troen sin med tre grupper folk. Tre damer har nå tatt imot Jesus. Fire troende med muslimsk bakgrunn har fått anledning til å dele med mange hva Gud har gjort for dem siden de kom til tro på Jesus. Gud har helbredet ett ekteskap, gitt en dyp indre glede i en manns hjerte, sørget for daglige behov for andre, og helbredet fysiske smerter hos andre.

Et tredje team, dette i Nord-Afrika, rapporterer at deres nødhjelpsinnsats under Covid-19-krisen allerede har ført til større resultater enn 10 års prat. En troende med muslimsk bakgrunn forteller at eldre mennesker som ikke har snakket til meg på flere år på grunn av min tro på Jesus nå sier ‘se på dette, vår imam låste den Saudi-sponsede moskeen og forlot umiddelbart da Covid-19 ankom vår landsby … den eneste som har bragt oss noen som helst slags hjelp, er denne karen som følger Isa og ikke går i moskeen!’ Sannelig, å hjelpe mennesker på denne måten river ned murene mellom dem og oss. Et kvinnelig teammedlem forteller at ‘… nå stiller mine venner åpenlyst spørsmål om Jesus. En kvinne ringte meg i all hemmelighet og sa at hun hadde søkt på nettet om Jesus, og spurte meg om jeg kunne be for hennes mann, at han skulle bli interessert.’

Vil du stå sammen med oss, og invitere andre til å gi en gave til denne humanitære aksjonen? Behovene er store, og folk får bade fysisk og åndelig hjelp. Mange kommer til tro, og fellesskap av Jesus-etterfølgere fra muslimsk bakgrunn blir etablert og knyttet sammen med andre Jesus-fellesskap i voksende nettverk.

For en kortfattet video-presentasjon av RIN’s arbeid, se denne linken.

Bruk Vipps #74510 (Frontiers Norden, i  Norge), eller gavekonto 3000.18.76127 (utenfor Norge: IBAN NO29 3000 1876 127, BIC/SWIFT: SPSONO22XXX). Merkes «RIN».

Takk for din støtte!

Jenny og Jon Petter Feidal, lederpar