fbpx

Foto © Flickr CC Steve Evans

Det skjedde under Ramadan. Fatima hadde plutselig sett Jesus i et  syn. Siden den gang har hun aldri glemt hvor kjærlig han så på henne og sa «Kom og følg meg!». Hun hadde aldri tidligere opplevd en slik følelse av dyp fred. I all hemmelighet begynte hun å undersøke litt, og dermed fant den unge kvinnen fra en streng
muslimsk familie i Saudi-Arabia ut at hun ikke var den eneste som hadde opplevd en slik forvandling. Hun fant ut at det til og med fantes saudier som frimodig sto fram som kristne på TV.

Det er forandring på gang i landene i Midtøsten. I økende grad tar folk avstand fra ekstremisme og ønsker ikke å ha noe å gjøre
med de undertrykkende sidene av religionen. De lengter etter å kjenne Gud, og gjennom kristne medier, drømmer og syner finner de Jesus, selv om forfølgelse og død truer dem som våger å følge
ham.

Men det at noen velger å følge Jesus blir ikke alltid umiddelbart godtatt i etablerte kristne kretser. Akkurat som apostelen Paulus: «Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å slutte seg til disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke at han var noen disippel.» (Apg 9,26). I land uten religionsfrihet er det på sin plass å legge stor vekt på sikkerhet. Frykt, mistenksomhet og mangel på gjensidig tillit gjør at veien videre må nøye gjennomtenkes: Er det best å forsøke å innlemme troende med muslimsk bakgrunn i etablerte kirker, eller skal de oppfordres til å plante og utvikle sine
egne kirker?

 

INSPIRASJON
TIL BØNN
➊ Be for etablerte kirker
at de må verdsette, ønske
velkommen og inkludere
troende med muslimsk
bakgrunn i fellesskapet.
➋ Be for troende med
muslimsk bakgrunn at
de må få tillitsforhold
til modne kristne og få
hjelp til å vokse som Jesu
etterfølgere.
➌ Be for nye kirker og
nye initiativ at de må
inkludere og utruste kristne
med ulik bakgrunn, slik
at alle opplever at de er
medlemmer av en stor
familie, uansett hvordan de
velger å følge Jesus.