fbpx

I et betyr at 1 av 6 personer som bor i byen tilhører islam. Hvilke bevegelser observeres i samfunnet? Her er noen:

Muslimer blir mer og mer religiøse. Dette skjer ofte blant andregenerasjons muslimske innvandrere som hverken identifisere seg med foreldrenes hjemland eller Storbrittania. Deres foreldres land virker kanskje fremmed eller bakvendt for dem, og samfunnet rundt dem virker altfor tolerant og uten moral. Derfor finner de identiteten sin i islam. De blir mer religiøse enn foreldrene; noen få blir sårbare for radikalisering og står i fare for å bli med i ekstremistiske grupper.

Muslimer går bort fra islam. Denne tendensen har pågått blant iranere og kurdere en periode, men nå sprer den seg til muslimer med enhver etnisk bakgrunn, inkludert arabere og somaliere. Noe som setter fart i denne bevegelsen er blant annet at folk mister sine illusjoner om politiske og ekstreme grupper. Disse påstår at de er alene om å leve islam helt ut, samtidig er de ikke i stand til å forene visse lærepunkt i islamske tekster med historier fra livet til profeten deres. Mange identifiserer seg som ateister eller tror på Gud, men har ingen praktisk religionsutøvelse. Veldig få har hørt evangeliet.
Muslimer legger sterkere vekt på humanisme enn på religion

Mange muslimer som fortsatt identifiserer seg med islam sier at det ikke er viktig hvilken religion
du tilhører så lenge du er snill mot andre. Det er vanskelig å vite hva som ligger bak dette synet,
eller hvor oppriktig det er.

 

STORBITANNIA
INSPIRASJON TIL BØNN
➊ Be om at muslimer som
leter etter et sted å høre til
og en identitet, kan finne
dette i Kristus. (1 Joh 3,1-3)
➋ Be om at kristne i
London må være effektive
vitner som er i stand til
å dele sin tro både med
muslimer og eks-muslimer.
➌ London er en by med
mange slags påvirkninger
og utallige muligheter. Be
om at muslimer som bor
der blir trukket mot Jesus,
og at de igjen kan fortelle
videre om Jesus gjennom
forbindelsene de har over
hele verden.