fbpx

Har du hørt uttrykket «kulturell kristen»? Det beskriver en person som sier seg enig i de fleste kristne
verdiene og tar del i noen kristne høytider og ritualer, men som ikke opplever kristen tro som viktig i livet sitt.
En «kulturell kristen» kan være ateist eller agnostiker, eller beskrive seg selv som «åndelig, men ikke religiøs». De har ofte vokst opp i et miljø som tradisjonelt var kristent og identifiserer seg med det, selv om de kan være sterkt uenige i noen områder av kristentroen.

«Kulturelle muslimer» er noe lignende. Hengivelsen til religion er nedadgående i muslimske samfunn hvor folk er skuffet over oppblomstring av ekstremisme, korrupte ledere og religiøse forventninger som ikke blir innfridd. En kulturell muslim betrakter seg som muslim, men er religiøs bare i navnet, eller ikke i det hele tatt.

Kulturelle muslimer finnes over hele verden, men det er spesielt mange i Europa, Sentral-Asia, Nord-Amerika og deler av Midtøsten og Sørøst- Asia. En nyere studie fra Pew Research Centre fant for eksempel at kun 1 % av muslimene i Aserbajdsjan og 5 % i Albania gikk regelmessig til moskeen. De fant også at bare 2 % av muslimene i Kasakhstan og 14 % i Bosnia-Herzegovina ber fem ganger om dagen. I USA, hvor muslimer utgjør omtrent 1 % av befolkningen, sier 64 % av muslimene at religion er veldig viktig for dem, noe
som er omtrent det samme som for kristne.

Når religionens rolle endres verden over blir muslimer konfrontert med spørsmål om identitet og tilhørighet, både i og utenfor sine tradisjonelle miljøer, akkurat som det kristne kan oppleve.

 

INSPIRASJON
TIL BØNN
➊ Be for muslimer som lengter etter en tro som er viktig og utgjør en forskjell, at de må finne det de søker i
Jesus. Matt 6,33

➊ Tenk over, i bønn, hvordan vi som tror på Kristus regelmessig kan ransake oss selv, så vårt vitnesbyrd er autentisk. 2 Kor 13,5 og Jak 3,9-12

➌ Finn inspirasjon i Salme 111 til å be for kulturelle muslimer.