fbpx

I den vakre delstaten Kerala ser du noe du ikke ser i andre landlige o I mråder i India: jenter på skolevei sammen med guttene. Langs kysten finner vi landsbyer med folk i middelklassen. De hører til en moderat retning innen islam. De kan skryte av fargerike moskéer og madrasaer (koranskoler) hvor barn – både gutter og jenter – lærer å lese, skrive, og resitere Koranen. Her er leseferdigheten på 90 %, og flesteparten av de
omtrent ti millioner mappilaene i denne regionen har utdannelse og har reist mye. De representerer en voksende bevegelse som arbeider for at kvinners verdi og rettigheter skal bli anerkjent.

I januar 2019 tok Ayisha datterens ansikt mellom hendene, bøyde seg ned, så henne inn i øynene og sa: «I dag skal jeg få en stemme som kvinne. På grunn av det jeg skal gjøre i dag kan jeg si at kvinner, muslimske kvinner, mappila-kvinner, kvinner i Kerala og i hele India er like verdifulle som menn, og derfor må behandles likt med menn.» Den dagen formet Ayisha, sammen med fem millioner andre kvinner, en «kvinnelig vegg»
med en lengde på over 600 kilometer. De stod med ansiktet vendt mot veien og høyre hånd utstrakt for
å spre budskapet om at kvinner har rettigheter og verdi både i Guds og menneskers øyne.

Kanskje er det mappila-kvinnene som med samme mot og tro skal lede sine familier inn i Guds rike.

INSPIRASJON TIL BØNN
➊ Be for mappila-familier
som ofte bor fra hverandre
fordi mannen arbeider i
Midtøsten for å forsørge
familien. Sal 68,6-7a
➋ Be for mappilakvinnene,
at de må få oppdage en ny
identitet som Guds barn
(Gal 4,7), og fortsette å
kjempe for verdien av hvert
enkelt menneske.
➌ Be for de nesten 10
million mappilaene, de
første i India som tok imot
islam for 1000 år siden, at
de nå må ta imot og så gi
videre de gode nyhetene
om Guds rike. Jes 52,7