fbpx

Det siste tiåret har mange muslimske studenter reist utenlands for å ta høyere utdannelse. Mange menn, kvinner og familier flytter til land hvor kontakt med kristne er veldig sannsynlig, og bor der opptil fem år.

For eksempel flytter 15 000 muslimer hvert år til Storbritannia som utenlandske studenter. Denne bevegelsen av dyktige, intelligente muslimer fra Midtøsten, Nord-Afrika, Indonesia, Malaysia og Sentral-Asia har blitt gjort mulig gjennom etablerte avtaler mellom universiteter og regjeringer. Livet som utenlandsstudent kan være stressende og ensomt, men lokale menigheter får en fantastisk mulighet til å ta seg av utenlandske studenter med kristen omsorg, og hjelpe dem mens de tilpasser seg et veldig annerledes samfunn. Gjennom vennskap og gjestfrihet kan kristne vise utenlandske studenter Jesu kjærlighet og klare opp i mange misforståelser. Når disse studentene vender tilbake til hjemlandet, er forståelsen av kristendommen formet av deres erfaringer.

For eksempel: Mohammed fra Midtøsten kom til Storbritannia fiendtlig innstilt overfor kristne, men anser dem nå som sine nærmeste venner. Og Saara, fikk en helt ny forståelse av hvem Jesus er og elsker Ham som aldri før.

INSPIRASJON
TIL BØNN
➊ Be for muslimske
studenter som er langt
hjemmefra, at de må finne
støttende venner og gjøre
det bra i studiene.
➋ Be for organisasjoner
som Friends International,
som fokuserer på å nå
utenlandske studenter
fra den muslimske verden
med Jesu kjærlighet. Be
om visdom, følsomhet og
dype vennskap som kan gi
mulighet for gode samtaler.
➋ Be om at menigheter
og enkeltpersoner må se
mulighetene til å bli venner
med muslimske studenter
fra andre land og være
villige til å bli kjent med dem,
forstå dem og velsigne dem.
(Matt 25,34-36)