fbpx

Kashmiri-folket har en interessant geografisk beliggenhet: det muslimske Pakistan i vest, hinduistiske India i sør, buddhistiske Tibet i øst. Alle tre religionene har påvirket Kashmir, og man finner et av de helligste pilegrimsmålene for hinduer her den dag i dag.

Kashmiri-folket er hovedsakelig muslimer. De bor i grenseområdet mellom India og Pakistan i et antall av nesten 8 millioner, de fleste i de indiske delstatene Jammu og Kashmir. Regionen har vært i konflikt helt siden Indias uavhengighet fra Storbritannia i 1947, delvis fordi både India og Pakistan hevder at området er deres, og dessuten fordi kashmiri-folket ikke føler tilhørighet til noen av disse landene. Det er ikke islamsk ekstremisme som driver kashmiriene til å ønske en uavhengig stat, selv om både en frigjøringsbevegelse og andre grupperinger påvirker i en slik retning. Det er heller deres identitet som kashmiri-folket. De er som regel svært overbeviste i sin tro på grunn av betydelig innflytelse fra sufisme (en islamsk form for mystikk), men ekstremistiske er de ikke.

Likevel er kashmiriene blitt mer konservative i løpet av de siste 15 år, delvis fordi en kjent muslimsk tv-predikant har advart mot at kristne vil prøve å konvertere dem. Til tross for spor etter misjonsarbeid i området fra hundre år tilbake, er det nå knapt noen Jesustroende blant dem.

 

KASHMIR
INSPIRASJON TIL BØNN
➊ Det er ikke mange som
prøver å nå kashmiriene
med evangeliet nå, men
indiske misjonærer arbeider
i området. Be om at de må
ha fremgang.
➋ Mange retninger
kjemper om kashmirienes
oppmerksomhet og
tilslutning. Be om at de
må finne veien til fred og
stabilitet i regionen.
➌ Be for politiske og
separatistiske ledere som
er involvert i konflikten, at
de må arbeide for enhet, til
beste for kashmiri-folket.