fbpx

Tariq vokste opp i en religiøs muslimsk familie. Han gikk regelmessig i moskéen med familien i et tradisjonelt muslimsk lokalsamfunn. Men Tariq begynte å utfordre disse tradisjonene da han ble eldre. Ansatt i et internasjonalt selskap, og med en mangfoldig vennekrets, begynte Tariq å sette spørsmålstegn ved relevansen til noen av de islamske tankene i forhold til sine daglige utfordringer. Tariqs familie fryktet at han var kommet på avstand fra troen sin, men Tariq ville ikke slutte med å være muslim. Han ville finne en måte å være muslim på i dagens samfunn.

Progressive bevegelser i islam, noen ganger sammenfattet med begrepet islamsk modernisme, møter utfordringen med å tolke en religion som ble grunnlagt i 600-tallets Arabia inn i en moderne verden. Bevegelsen dukket opp på 1800-tallet, i en tid med rask endring som påvirket den muslimske verden på mange måter, inkludert kolonisering og framveksten av den vestlige sivilisasjonen. Progressive muslimer prøver ikke å fjerne sin troen i det moderne samfunnet, spesielt i forhold til moderne verdier når det gjelder kvinner, LHBT-grupperinger og menneskerettigheter. De stiller til valg i offentlige verv på plattformer som
understreker likhet, eller de danner organisasjoner, som Inclusive Mosque Initiative, startet i London,
Storbritannia, eller den globale gruppen Muslims for Progressive Values. Progressive muslimer kan bli motarbeidet av mer konservative muslimer hvor de enn er. Noen møtes bare privat, eller online, for å diskutere troen sin, i frykt for fordømmelse fra samfunnet eller familien.

 

INSPIRASJON TIL BØNN

➊ Matteus 7,7-10 sier: «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne…» Be for muslimer som stiller
spørsmål og leter etter svar om tro i den moderne verden.

➋ Be for muslimer som ser med uro på raske forandringer i sine samfunn og i verden, at de må finne
fred i Ham som er konstant. (Jakob 1,17)

➌ Be om muligheter til å bli kjent med progressive muslimer, til å snakke med dem om hvordan det er å
følge Jesus i 2020.