fbpx

«Det er en skikkelig berømt bok, en veldig viktig bok, og den er skrevet spesielt for kvinner.» Jeg hadde spurt Zahra om hun kjente til boken Himmelske smykker. Hun ble overrasket, selvfølgelig gjorde hun det!!! Hun fortalte meg hvordan tanten hennes jevnlig hadde samlet kvinner i det muslimske nabolaget hennes for å lese og diskutere denne boken. Som liten jente hadde Zahra lyttet til dem mens hun lekte. Nå, som voksen, var hun del av sin egen samtalegruppe. Det fins tusenvis av lignende bok-grupper for kvinner verden over.

 

Bahisthi Zewar, eller Himmelske smykker, ble skrevet i Nord-India tidlig på 1900-tallet. Det er en praktisk veiledning for muslimske kvinner i å leve religiøse og moralske liv. De muslimske lederne på denne tiden var bekymret for en voksende ikke-islamsk påvirkning, inkludert fra kristendommen. Derfor ville de gi kvinnene en dypere religiøs forståelse slik at de kunne lære opp barna og beskytte familiens religiøse identitet. Hundre år senere er det en av de mest trykte bøkene i Sør-Asia, studert av mange sunni-muslimske kvinner over hele verden. Den blir ofte gitt til en brud på bryllupsdagen, sammen med en kopi av Koranen. I deler av Storbritannia møtes grupper av muslimske tenåringsjenter to ganger i uken for å studere Himmelske smykker. De studerer den gjentatte ganger helt til de blir voksne, og diskuterer jevnlig hvordan de skal anvende  undervisningen om familielivet.

 

INSPIRASJON TIL BØNN | GLOBAL/INDIA
➊ Be for disse tilhengerne av «Himmelske smykker» at de må søke Guds rike som en særlig verdifull perle. (Matt 13,46)
➋ Be om at disse kvinnene også må få muligheten til å søke i Skriften, og se at «Ditt ord er en lykt for min
fot og et lys for min sti». (Salme 119,105)
➌ Be for mødre som oppdrar neste generasjon i muslimverdenen. Må de selv få kjenne Gud som Far,
og må de med visdom og mot lære sine barn at de er elsket av deres Himmelske Far og verdifulle i Hans
øyne.