fbpx

De fleste muslimer er med på at muslimsk lov består av tre essensielle deler: Koranen, sunna
og hadith.

◆ Koranen er åpenbaringen som profeten Muhammed fikk.
◆ Sunna er en samling ord, handlinger og observasjoner som skal ha profeten Muhammed som direkte kilde.
◆ Hadith er en samling bestående av seks bøker hvor andre har skrevet historier om Muhammeds liv.
Memorering, tolkning og anvendelse av disse tekstene gir lærde muslimer mer enn nok å gjøre. Koranistene, som også kalles «de underordnede», er en bevegelse som hevder at Koranen
er eneste kilde til religiøs lov og veiledning, og de avviser at hadith og sunna skal tillegges betydning. De anerkjenner profeten Muhammeds rolle i åpenbaringen av Koranen, men de mener at det ikke er nødvendig, og til og med feil å bruke sunna eller hadith som hjelpemiddel til å tolke den.

Koranistene er kritiske til det de mener er overdreven og upassende dyrking av Muhammed blant muslimer. De mener at vanlige muslimers beundring for Muhammed er jevngodt med avgudsdyrkelse, og de inkluderer ham ikke i sin tradisjonelle shahada (trosbekjennelse). De fleste muslimer mener
koranistene er på villspor, eller til og med vranglærere, fordi de avviser et hovedpunkt i muslimsk lære –
profeten Muhammed som rollemodell og levende forbilde for muslimsk levemåte. Koranistideologi  oppstod på Muhammeds tid, men fikk økt popularitet på 1900-tallet. Vi finner koranistsamfunn i de fleste regioner med mange muslimske innbyggere, hvor de tolereres i ulik grad.

 

INSPIRASJON TIL BØNN
➊ Koranister leter etter sannheten i Koranen. Be om at de må få se Jesus i tekstene og søke mer
kunnskap om Ham.
➋ Be for koranistene ut i fra Ordspråkene 3,5-6.
➌ Be Gud velsigne disse muslimene, som oppriktig søker en tydelig kilde til veiledning og åpenbaring.
Må de finne Sannheten.