fbpx

Abu Ali vokste opp som tradisjonell muslim i en nubisk landsby sør for Aswan i Egypt. Da han ble eldre begynte han å utforske sufismen – en  mystisk form for islam, hvor tilhengerne søker dypere forståelse, åndelig kjærlighet og sannhet gjennom å oppnå personlige opplevelser med Gud.

Abu Ali tilbrakte daglig mange timer i meditasjon, i håp om å få en gudsåpenbaring. Etter hvert ble han desillusjonert av sufismen, og da han samtidig fikk høre evangeliet, vendte han seg til slutt til Jesus.

Så langt tilbake som på 500-tallet var det tre nubiske kongedømmer i Nil-dalen. I alle fantes det koptisk kristendom; her finner vi noen av de eldste afrikanske menighetene. Utbredelsen av islam på 1200-tallet førte til at de gradvis ble utryddet, og i dag finner vi få kristne nubiere. 99 % av  nubiernes 2 millioner er sunnimuslimer. Mange slike som Abu Ali er tiltrukket av sufismen, da de ønsker å få en dypere erfaring med Gud. Noen begreper og tenkemåter innenfor sufismen gjør dem mer mottakelige for evangeliet enn sunni-tilhengere.

Høy arbeidsledighet, delvis på grunn av byggingen av Aswandammen i 1971, sendte tusenvis av nubiske menn til Gulfstatene og Saudi-Arabia for å tjene penger de kunne sende til familiene hjemme. Der ble mange påvirket av wahhabismen. Det har ført til endringer i deres religiøse praksis,  oppførsel og antrekk som de tar med tilbake til hjemlandet. Dette fører til mer motstand mot kristendommen.

 

INSPIRASJON TIL BØNN
➊ Be for nubierne med
tanker fra Apostlenes
gjerninger 22,14-15, at de
må vende tilbake til sine
forfedres tro og starte nye
menigheter.
➋ Be for nubiere som
er under påvirkning av
sufisme og wahhabisme,
at de må få virkelige møter
med Jesus.
➌ Be om visdom for det
voksende antall kristne
arbeidere som er i tjeneste
blant nubierne.