fbpx

Abdul skyndte seg gjennom mørket for å delta i feiringen av profeten Muhammeds bursdag, som begynte ved midnatt i hans landsby i Senegal. For en tijani, medlem av sufiordenen Tijaniyyah, var denne tilstelningen den viktigste samlingen i året. Abdul og de andre tijaniene skulle tilbringe natten med å resitere Koranen, fremføre dikt og dele fortellinger om Muhammeds liv.

Tijaniyyah-ordenen oppstod på 1780 tallet i det som nå er Algerie, som en reaksjon på den dominante ordenen Qadiriyyah, som var konservativ og fundamentalistisk i synet på islam. Tijaniene var mer fokusert på sosiale reformer og grasrotvekkelser innen islam, med vektlegging på utvikling av kultur og utdanning.

Sufi-ordener, eller «tariqaer» er forskjellige veier til åndelig opplysning innen den mystiske utøvelsen av islam, «sufismen». Tijaniyyahordenen er mest utbredt over Vest-Afrika, spesielt Senegal, Gambia, Mauretania, Mali, Guinea, Niger, Tsjad, Ghana, Nord- og Sørvest-Nigeria og deler av Sudan. Den er eksklusiv. En tijanier kan ikke tilhøre noen andre sufi-ordener. Det er en viktig praksis for dem å resitere og gjenta deler av hellige skrifter. De har formuleringer som de ramser opp daglig, både for seg selv og på faste samlinger. Disse består av Allahs navn, korte bønner, og andre fraser som har til mål å rette fokus mot Allah.

 

INSPIRASJON TIL BØNN
➊ Tijaniyyah-bevegelsen er mest aktiv i en region som har tusenvis av unådde muslimske folkegrupper. Be for de voksende Jesusbevegelsene som er i gang blant noen av disse gruppene og for kristne som arbeider blant dem.

➋ I noen land har tijaniledere stor innflytelse. Be om at de må bruke denne innflytelsen til å fremme fred og velferd for vestafrikanerne.

➌ Salme 136 er et eksempel på en repeterende salme som brukes av kristne for å minnes Guds kjærlighet. La deg inspirere av denne salmen til å be for tijaniene.