fbpx

Her kan du lese om hva noen av våre apostoliske team i den muslimske verden gjør for å avhjelpe nøden i kjølvannet av pandemien:

Øst-Afrika:
Et team har utviklet bærbare fot-betjente vanndispensere, og er i ferd med å masseprodusere ansiktsmasker for medisinsk bruk. Vanndispenser-konseptet vil bidra til å hindre smitte i lokalbefolkningen. I samarbeid med myndighetene og flere internasjonale bistandsorganisasjoner har teamet begynt å masseprodusere disse vanndispenserne og gjøre dem tilgjengelige i området. Når de deler håpet de har i Jesus passer de også på å gi informasjon om hvordan de kan vaske hendene godt, gjenkjenne symptomer på COVID-19 og begrense smittespredning.

Nord-Afrika:
Et team har gitt matkurver til 160 familier og vil nå begynne med utdeling av mat til ytterligere 200 familier. Dette gjør de i partnerskap med Henry, en Jesus-troende med muslimsk bakgrunn, som tok med seg 60 matkurver til sin landsby. En av landsbyens eldste skrev på landsbyens Whatsapp-gruppe: «Se, den eneste av oss som ikke går til moskeen kommer for å hjelpe oss i disse vanskelige tidene. Det som betyr noe er ikke din religion, men hva du gjør med den!» Her er hva Henry svarte: «Det har ikke noe med meg å gjøre. Det er Jesus som har forvandlet meg, og som skal ha takken!»

Sørøst-Asia:
Et team skaffer sikkerhetsutstyr, masker og hansker til befolkningen i samarbeid med en helseorganisasjon. De arbeider sammen med lokale, Jesus-troende helsefagfolk. Et annet team deler ut matrasjoner og små kontantstøttebeløp til 150 familier, i samarbeid med flere andre arbeidslag.

Midtøsten:
Et team hjelper grupper av Jesus-troende med både muslimsk og nominell kristen bakgrunn å dele ut matrasjoner til 100 flyktningfamilier. Et annet team samarbeider med landets regjering med å identifisere særskilt sårbare internflyktninger i byen hvor de bor.

Sørvest-Asia:
Et team gir opplæring til helsepersonell, skaffer beskyttelsesutstyr, knytter sammen lokale leger og leger i andre land for å hjelpe dem å håndtere særlig alvorlige situasjoner, og hjelper til med å produsere enkle, lavkostnads vifter for pasienter.

 

Sentral-Asia:                                                                                                                                                              Et team er i kontakt med internasjonale aktører (inkludert FN-systemet) og nasjonale myndigheter basert på en rapport de har laget om coronavirusets potensielle og sannsynlige spredning i landet allerede i januar-februar. Det ønskes tillatelse til å iverksette undersøkelser av graden av immunitet mot coronavirus blant landets befolkning. Immunstoffer mot coronavirus innebærer at folk har vært syke med COVID-19, men er blitt friske igjen og har en viss grad av motstandsdyktighet mot å bli smittet på nytt. Er dette tilfelle, er en ny pandemi mindre sannsynlig.

Disse forholdene bør klarlegges da stengning av skoler og næringsliv, nedsatt bevegelsesfrihet og karantene har store negative økonomiske konsekvenser. Slike tiltak kan delvis eller fullt oppheves dersom det viser seg at befolkningen har flokkimmunitet.

Balkan:
Et team har produsert og delt ut over 2 000 ansiktsmasker (per 6. april). Gjennom dette arbeidet har det blitt etablert god kontakt med muslimske naboer så vel som Røde Kors og lokale sykehus. Det planlegges nå å dele ut matrasjoner til minst 50 familier hver måned.

Rapid Intervention Network
Visjonen til Frontiers’ Rapid Intervention Network (RIN) er å gi rask respons når kriser oppstår … for å effektivt møte befolkningens behov, og å fremme bevegelser av disipler og menigheter i den muslimske verden …». Team som trenger rask tilgang på økonomisk støtte («grants») kan få det ved å kontakte RIN, som fortløpende vurderer tiltaket sett opp mot tilgang til økonomiske midler. RIN trenger økt tilgang på økonomisk støtte! Ta kontakt med oss hvis du ønsker å gi en gave! Telefon: 406 24 515. E-post: info@frontiers.no. Se video her

Oppdatering 12. mai: Styret i Frontiers Norden har vedtatt å bevilge en støtte til arbeidet koordinert av RIN tilsvarende 10 prosent av egenkapitalen etter 2019, og summen (ca. 22 000 kroner) er allereie oversendt. Vi har også gått ut med en appell til våre støttespillere om å gi en en gave til nødhjelpsarbeidet koordinert av RIN, og denne appellen står fortsatt ved lag. Gavene som gis til dette skal overføres til RIN med jevne mellomom. Vi kommer ut med oppdateringer om situasjonen i en blogg i nær fremtid.

22.mai: Vår appell til å gi til RIN i forbindelse med den pågående corona-pandemien går fortsatt! Vi har fått inn ca. 13000 så langt, men ønsker MYE mer! Ca kr 22 000 er allerede oversendt (tiende av vår egenkapital ved utgangen av 2019). Neste overførsel av støtte skjer før utgangen av mai.

 

 

 

 

 

Relaterte: Covid-19 og vår respons