fbpx

30 dager bønn for verdens muslimer under Ramadan 2020.

24.april til 23.mai 2020.

Denne bønneguiden er en del av en
internasjonal, felleskristen bønneaksjon.
Oversatt til over 30 språk.

ORIGINALENS TITTEL:
30 Days of Prayer for the Muslim World
Copyright © 2020 30 Days of Prayer
International, www.pray30days.org
Norsk versjon copyright © 2020
Norsk råd for misjon og evangelisering
(NORME) www.norme.no

SAMARBEID
Bønneguiden er produsert av NORME
i samarbeid med Norsk Luthersk
Misjonssamband, Åpne Dører, Frikirken,
Frontiers, Wycliffe og Ungdom i Oppdrag.
Flere andre organisasjoner har gitt sin
tilslutning til aksjonen.

ORGANISERING I NORGE
Bønneaksjonen i Norge koordineres av
NORME og er basert på dugnadsinnsats og
samarbeid innen et voksende nettverk av
organisasjoner og engasjerte enkeltpersoner.

TAKK
En stor takk til alle frivillige som har bidratt
med oversettelsesarbeid, korrekturlesing
og promotering, både i år og tidligere.

FINN UT MER
Denne guiden er ikke ment som grundig
teologisk undervisning om islam eller om
hvordan kristne kan dele Guds kjærlighet
med muslimer. Vil du vite mer, ta en titt på
ressursene omtalt bakerst i heftet.