fbpx

Ingen vet med sikkerhet nøyaktig hvor mange nomader som finnes i verden i dag. Vi vet ikke engang det nøyaktige antallet nomadiske folkegrupper, men det er anslagsvis nærmere 300 totalt. Hvor mange nomader kjenner og følger Jesus?

Svaret er at det er svært få nomadiske folkegrupper som kan regnes som nådd med evangeliet, bare ca. 7% (mot ca. 40% av verdens bofaste folkegrupper).

Noen flere tall: Over halvparten av de nomadiske folkegruppene er muslimske! Og 85% av de uberørte (= uten noen kristne vitnesbyrd) nomadiske folkegruppene er muslimsk (95% av befolkningen!). Hver 5. muslim tilhørende uberørte muslimske folkegrupper er en nomade!

Vi kunne ha fortsatt å liste opp tall, men bildet er allerede ganske tydelig: Muslimske nomadiske folkegrupper er underrepresenterte framfor Jesu tronstol!

For litt over 100 år siden, i 1916, skrev en av de tidlige apostlene til nomadiske folkegrupper, Rowland Bingham, at «…(fulaninomadene) har det verre enn deres buskap. Kyrne deres har en veiledende stemme og noen til å beskytte seg, men fulanien har ingen hyrde til å vokte eller lede seg … misjonæren har ingen lett oppgave … han vil trenge å  … etablere en base i én av deres få byer, og deretter … tilbringe halvparten av sin tid i sadelen mens han følger flokken, som er som vandrende sauer uten hyrde.»

Nomader er ikke migranter. Patriarken Abraham var en nomade. Men mange tenker at det var han fordi han dro fra Ur til Haran, og derfra videre til Kanaan. Men Abraham var ikke en nomade av den grunn, men fordi han flyttet fra sesong til sesong for å skaffe best mulig tilgang på mat! Han er et eksempel på en nomade som ble migrant fordi Gud kalte ham til oppbrudd, til å innta det lovede landet.

Gud valgte en nomade til å bli stamfaren til sitt utvalgte folk, for å berede grunnen for Messias.

Nomader er «overlevere», svært selvbergede og stolte. De fortjener å bli akseptert som dem de er, å ikke bli tvunget inn i fremmede former og omgivelser som ikke passer deres livsførsel. Det sies at en somalisk nomade på invitasjonen til å tro på Jesus fra lederen for Nomadic Peoples Network, Dr. Malcolm Hunter, skal ha svart: «Jeg vil akseptere din tro hvis du kan få plass til den på min kamels rygg.»

En gang for lenge siden ledet Gud Abraham og hans familie som en hyrde fra plass til plass, og velsignet ham og gav ham mange etterkommere. Gud møtte Abraham og velsignet alle mennesker gjennom ham. Nå er det på høy tid å velsigne nomadene med evangeliet om Jesus, Den gode hyrde.

(Du kan lese mer om nomader og mange andre tema relatert til misjonsoppdraget av i dag i boken «Fruit to Harvest», som kan bestilles fra Frontiers Norden.)