fbpx

Den 24. november er det den internasjonale bønnedagen for pashtuene, en av de største «underengaged» muslimske folkegruppene og en folkegruppe i en av våre fokus-regioner!

Markus 24, 11, en grei regel for å huske verset og dagen 24/11: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det. og på engelsk:Therefore I say to you, all things for which you pray and ask, be-lieve that you have received them, and they will be granted you.”

Her er en sang til deg i dag:

You Said – Hillsong Worship

You said, «Ask and you will receive
Whatever you need»
You said, «Pray and I’ll hear from Heaven
And I’ll heal your land»

You said, Your glory will fill the earth
Like water, the sea
You said, «Lift up your eyes
The harvest is here, yes the Kingdom is near»

You said, «Ask and I’ll give the nations to you»
Oh, Lord, that’s the cry of my heart
Distant shores and the islands will see
Your light, as it rises on us