fbpx

En folkegruppe er uberørt av evangeliet hvis det ikke pågår noen forsøk på å plante menigheter blant dem. Det finnes heller ikke noe apostolisk arbeid blant dem med en forpliktelse til å arbeide på det lokale språket og i henhold til lokal kultur, eller til å arbeide langsiktig for å plante menigheter slik at menighetsplantende bevegelser kan etableres.

 

Grunn nummer 1:

Vi er lydige mot Misjonsbefalingen (Matteus 28,19) om å gjøre ALLE folkeslag til disipler. Dette betyr at den verdensvide kirke må gjøre disippelgjøring blant de folkeslagene hvor det enda ikke finnes noen Jesus-disipler til sin hovedmålsetning, samtidig som den fortsetter disippelgjøringen av mennesker i de folkeslag hvor det allerede finnes disipler.

Chad

 

 

Grunn nummer 2:

Vi fremskynder Jesu gjenkomst (2. Peters brev 3,12) ved å forkynne evangeliet om Guds rike til ALLE folkeslag, spesielt til de som enda ikke har fått det forkynt (de uberørte folkeslagene), slik at Jesus kommer igjen når alle folkeslag har fått det forkynt (Matteus 24,14).

 

Grunn nummer 3:

Vi bidrar til oppfyllelsen av Guds store visjon om at det skal være tilbedere fra ALLE stammer, folkeslag, tungemål og nasjoner (Johannes Åpenbaring 5,9) framfor sin trone, inkludert de som i dag er uberørt av evangeliet.

 

Grunn nummer 4:

Hvorfor skulle noen ha muligheten til å høre evangeliet to ganger (eller oftere), så lenge som det er folk og folkeslag som ikke engang har hatt mulighet til å høre det én gang?

 

Grunn nummer 5:

På grunn av alle de menneskene blant de uberørte folkeslagene som – selv om de skulle søke Gud av et oppriktig hjerte – ikke har adgang til evangeliet på et språk de kan forstå, og til å se evangeliet i det levde livet til kristne de kjenner som venner, eller en invitasjon til å følge Jesus som de har mulighet til å respondere på.

 

Grunn nummer 6:

Befolkningen i uberørte folkeslag har ikke noen bibel på sitt eget språk, ingen kirke i sin by som de kan oppsøke, ingen kristne programmer på TV eller radio, og sannsynligvis vil de aldri møte noen kristne som skulle kunne hjelpe dem til å bli kjent med og ta imot Jesus.

 

Grunn nummer 7:

Mange av verdens uberørte folkeslag regnes blant verdens fattigste, og lever ofte i noen av de mest underutviklede landene, og sliter med underernæring, mangel av drikkevann, helsestell og utdanningsmuligheter.

 

Grunn nummer 8:

I mange av den muslimske verdens regioner er de uberørte folkeslagene mindre enn de som er berørt men fortsatt unådd (altså at det finnes kristne blant dem, selv om de kanskje er få). Dette fører ofte til at de uberørte folkeslagene gis en lav prioritet. Men i Bibelen vektlegges «de minste» og «de siste» gjennomgående – fra Guds valg av Israel som den minste blant nasjoner, via foreldreløse og enker, til de syke – Guds hjerte slår for dem alle!

 

Grunn nummer 9:

Samfunn hvor majoriteten av befolkningen ikke er kristne men hvor kirken finnes kan nås for evangeliet ved at kristne deler troen sin på sitt eget morsmål og i sin egen kultur. Men de uberørte folkeslagene er avhengige av at kristne fra andre språk og kulturer er villige til å forlate det som for dem er kjent og trygt, flytte til og leve i deres kultur og lære seg å snakke deres språk for å formidle budskapet om Jesus blant seg.

 

Grunn nummer 10:

Frontiers’ oppdrag er, med kjærlighet og respekt, å invitere ALLE muslimske folkeslag til å følge Jesus.

 

Grunn nummer 11:

Målsetningen til Vision 5:9 (et nettverk av organisasjoner og kirkesamfunn) er «å se effektive menighetsplantingstiltak blant ALLE muslimske folkeslag innen utgangen av 2025». Dette er en målsetning Frontiers’ høyeste organ allerede i 2003 vedtok å bidra til å oppnå.