fbpx
 1. Tottelemme Lähetyskäskyä (Matt. 28:19), joka kehottaa tekemään KAIKISTA kansoista (ethne = kansanryhmä) opetuslapsia. Näinä maailmanlähetyksen myöhäisinä aikoina se tarkoittaa sitä, että samalla kun opetuslapsia tehdään yhteisöissä, joissa niitä jo on, maailmanlaajuisen seurakunnan tärkein päämäärä tulee olla opetuslasten tekeminen sellaisissa kansanryhmissä, joissa niitä ei vielä ole.
 2. Me joudutamme Kristuksen paluuta (2. Piet.3:12) saarnaamalla Jumalan Valtakunnan evankeliumia KAIKILLE kansoille, varsinkin heille, jotka eivät sitä ole vielä kuulleet eli tavoittamattomille kansoille. Kun tämä on saavutettu, sitten tulee loppu (Matt. 24:14).
 3. Olemme osaltamme mukana tekemässä totta Jumalan suuresta visiosta nähdä ikuisuudessa ylistäjiä KAIKISTA heimoista, kielistä, kansoista ja maista (Ilm. 5:9), mukaanluettuina tällä hetkellä vielä tavoittamattomat kansat.
 4. Miksi joillakin pitäisi olla mahdollisuus kuulla evankeliumi kahdesti (tai vielä useammin), kun maailmassa on ihmisiä, jotka eivät ole sitä kuulleet vielä kertaakaan?
 5. Kallisarvoiset yksilöt tavoittamattomista kansoista eivät löydä Kristusta, vaikka etsisivätkin häntä, koska evankeliumia ei ole saatavilla kielellä, jonka he ymmärtäisivät. He eivät tunne kristittyjä, jotka voisivat omalla esimerkillään kutsua heitä Jeesuksen luo, niin että he pystyisivät ottamaan sen vastaan.

 6. Tavoittamattomilla kansoilla ei ole Raamattua luettavaksi omalla kielellään; ei seurakuntaa kotikaupungissa, jossa he voisivat käydä; ei kristillisiä radio- tai TV-kanavia, joita he voisivat kuunnella tai katsoa, eikä todennäköisesti myöskään yhtään kristittyä lähipiirissä johdattamassa heitä Jeesuksen luo.
 7. Monet tavoittamattomista kansoista ovat maailman köyhimpien kansojen joukossa ja asuvat vähiten kehittyneissä maissa kärsien aliravitsemuksesta sekä puhtaan juomaveden, terveydenhoidon ja opiskelumahdollisuuksien puutteesta.
 8. Monilla alueilla muslimimaailmassa on jonkin verran myös kansoja, joissa on jo joitakin kristittyjä, mutta joiden parissa ei tehdä lähetystyötä. Enemmän on kuitenkin täysin tavoittamattomia kansoja. Ensin mainitut jäävät usein huomiotta. Raamattu kuitenkin painottaa “viimeisten ja vähäisimpien” tärkeyttä, esimerkkinä Israelin valinta luvatuksi kansaksi, vaikka se olikin vähäisin kansojen joukossa. Jumalan sydän sykkii myös lapsille, leskille ja heikoille.
 9. Yhteisöissä, joissa on jo seurakuntia, kristityt samasta kulttuurista ja kieliryhmästä voivat evankelioida ei-uskovia. Mutta tavoittamattomat kansat tarvitsevat eri kulttuureista tulevia pioneereja, jotka ovat valmiita jättämään kotimaansa taakseen ja perehtymään kyseisen kansan kulttuuriin.
 10. Frontiersin tehtävänä on ”kutsua KAIKKIA muslimikansoja seuraamaan Jeesusta”.
 11. Vision 5:9, järjestöjen verkosto, johon mekin kuulumme, on asettanut tavoitteekseen nähdä tehokasta seurakuntien istutustyötä KAIKKIEN muslimikansojen keskuudessa 2025 mennessä. Se on tavoite, johon pyrkimiseen Frontiersin International Council on päättänyt osallistua (IC Resolution 05:03).