fbpx

“På Langfredag stod min venn og jeg i en nybygd moské og så på mens muslimene ba. Imamen og hans venner inviterte oss til å sette oss sammen med dem, og begynte å snakke om bønn og tro. Så spurte imamen, “Hvorfor tror kristne at Gud trenger hjelp av profeten Jesus for å vise barmhjertighet og tilgi folk?”. “Tror du at Gud er større og kan gjøre akkurat hva han ønsker?” spurte jeg. “Ja!” svarte imamen. “Så hvis Gud velger å sende Jesus for å sone våre synder gjennom hans offer på korset for å frelse oss, kan han da gjøre det?” Imamen ble svar skyldig, og forlot oss. Vi fortsatte vår samtale om tro med imamens venner. Jeg hadde allerede snakket om bøkene som vil bli brukt for å dømme folk etter deres gjerninger, og om Livets bok (Joh. Åp. 20). Muslimer tror at Gud har en bok for hver av oss hvor våre gjerninger er nedtegnet, og som vi vil bli dømt på bakgrunn av. En ung mann bøyde seg over mot meg, og spurte “Hvordan kan jeg få mitt navn skrevet opp i den boken du nevnte – Livets bok?”.
Dette gav oss en gylden mulighet til å dele evangeliet med dem!” (Fra et team med nordiske ledere i Midtøsten)