fbpx

Frontiers arbeider i team som ønsker å se bevegelser av disipler og menigheter blant muslimske folkeslag. Med 35 års erfaring satses det mye på opplæring og oppfølging. Strategien bestemmes av det enkelte team
og organisasjonen styres av teamlederne på feltet. Teamene kan være
tverrkirkelige og internasjonale, og har som basis trosbekjennelsen til
Den evangeliske allianse.

Å sende sammen

– En utsending trenger en SENDEMENIGHET som er:
GENERØS med sin støtte (praktisk, forbønnstjeneste, omsorg, økonomisk, …).
FORPLIKTET over lang tid, og villig til å støtte deres utsending gjennom spennende og utfordrende tider.
KREATIV i måter å oppmuntre utsendingen til å trives i liv og tjeneste.
REALISTISK i forhold til muligheten for motgang og lidelse i tjenesten, og vet at utsendingen sannsynligvis vil ha utfordringer knyttet til visa, jobb, helse, sikkerhet, o.l.
-LÆRENEM om hvordan den best kan forberede dens utsending til tjeneste, bekrefte kallsopplevelsen, og gi støtte til langtidstjenesten.
-INVOLVERT og ivrig etter å finne ut stadig mer om folkene utsendingen tjener, hvordan de kan be, og – om mulig – komme på besøk.
-AMBISIØS, og som aktivt søker å sende ut stadig flere for å nå så mange som mulig, selv på de mest utfordrende stedene.

 

«Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om?
Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?» (Rom. 10,13-15)

Frontiers er til for å tilrettelegge og hjelpe din menighet med å kalle, utruste og sende ut arbeidere til den muslimske verden. Vi har spurt noen av våre teammedlemmer hvordan deres utsendemenighet støtter dem. Her er noen av svarene vi fikk:
-”Vår menighet har vært involvert fra starten. Den hjalp oss å bearbeidet kallet – hvor og når vi skulle reise. Den så på oss som en del av sin egen stab, med det ansvaret og den støtten som følger med. Vi er partnere!”
-”Min menighet hjelper meg med å lage budsjettet, og har dannet en bønnegruppe for meg.”
-”Det som oppmuntrer oss mest hjemmefra, er pakker, besøk, e-poster, samtaler på Skype – og når bursdager og lignende blir husket!”
-”Vår menighet forstår utfordringene vi møter som pionerer, står på i bønn og støtter oss selv om det har gått lang tid før vi så frukter av vårt arbeid.”

A woman holds a Bible with glowing lights that show a map of the world.

Frontiers er en internasjonal
organisasjon etablert i 1983
som med kjærlighet og
respekt inviterer alle
muslimske folkegrupper
til å følge Jesus.
Velkommen til å ta kontakt!