fbpx

 

«Jeg skulle ønske jeg kunne se Gud!» Kanskje har du hørt barn komme med dette inderlige ønsket?

Eller kanskje du selv har sagt det?

 

Vi har nettopp feiret jul. Julens budskap er historien om Jesu fødsel, at Gud kom til oss som et lite barn, født i fattigdom. Tilbedt av engler og vismenn fra Østen. Truet av konger og stormenn. «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden» (Joh 1,9). Jeg er glad han valgte å vise seg selv! Var det sant da (og ingen har klart å motbevise det), så er det sant nå!

Gud visste hvor vi hungrer etter å være i Hans nærhet, og kom til oss. Men ved inngangen til enda et år etter at Jesus kom til jorden, er det et smertelig faktum at det store flertall av verdens muslimer ikke har hørt julens budskap! Over 1000 muslimske folkegrupper er helt uten dette budskapet blant seg! Og over 2100 er såkalt «unådde» – Det sanne lys som kom til jorden for over 2000 år siden finnes bare i hjertene til noen få mennesker blant dem. Over 1700 millioner muslimer er nesten uten dette lyset!

Jeg er veldig takknemlig for alle Frontiers’ teammedlemmer som fortsetter å uttrykke Guds kjærlighet og ønske om å vise seg selv! Fantastiske folk som flytter inn i muslimske nabolag uten tilgang til Guds Ord. De lever sine liv i Jesu nærhet og etterfølgelse, og demonstrerer Jesu selvoppofrende kjærlighet for sine muslimske naboer og kolleger. På denne måten fortsetter Guds Ord å bli «kjød» og «ta bolig blant oss» i muslimske,  unådde folkegrupper. I går reiste en modig dame fra Norden ut til et slikt arbeid for en periode på tre måneder i et av de mest strategiske områdene av den muslimske verden. Hun ønsker å finne ut om en slik tjeneste er hva Gud har for henne på lengre sikt gjennom disse månedene. Flere andre er i ferd med å gjøre seg klare til utreise for en slik langtidstjeneste gjennom Frontiers, utsendt av sine menigheter.

 

Og vi tror at dette er noe av det mest strategiske Jesu kirke på jord kan drive med: Å sende og sendes til muslimske folkeslag, å være slike lys i mørket gjennom ord og handling, ved å bruke alle de gaver og all den utrustning Gud har gitt gjennom personlig utrustning, yrkesfaglige kvalifikasjoner – ja, hele oss. Vil du være med å sende – eller sendes – slik at flere av verdens muslimer kan få se Gud?