fbpx

Hvordan kan man gå dypere i Guds Ord, i en verden hvor alt går så fort og de fleste menneskers oppmerksomhet bare varer i noen korte minutter? Hvordan kan man i det hele tatt huske, for ikke å si anvende, det man har hørt under søndagens preken?

“Bli i meg”, sier Jesus (Johannes 15,4). Han ønsker den typen intimitet som en elsker har overfor sin elskede – en lengsel etter å være sammen med, snakke med, og gjøre noe sammen med den man er glad i. Er man ikke da villig til å ofre mye annet for å få mest mulig tid sammen? Jo, man tar tid til å bli kjent, og kjærligheten går dypere etter hvert. «Den som elsker meg lyder meg», sier Jesus (se f.eks. Johannes 14,21). Hvordan kan vi lyde hvis vi ikke kan det han befaler?

Når Jesus underviste fortalte han historier.

Han brukte eksempler fra dagliglivet (sauer og hyrder, vann og såkorn), og stilte ofte mange spørsmål.

Hva hvis vi prøvde å lære disse historiene?

Det gamle testamentets fortellinger om Guds mange små og store rednings- aksjoner for sitt folk. Fortellingene om Jesu liv. Historiene om hvordan de første kristne menigheter fungerte. Når vi lærer Bibelens historier og gjen-forteller dem med egne ord, lever de og blir husket. Men det er ikke nok å kunne Guds Ord (også Djevelen kan Guds Ord! Se f.eks. Matteus 4,1-11)). Vi må også leve det. Ved hjelp av noen enkle spørsmål kan vi gå dypere og gi oss selv anledning til å sette det vi lærer ut i livet Mange kristne i dag er forfulgt på grunn av sin tro, og har ikke adgang til Guds Ord.

Tenk om Bibelen ikke var tilgjengelig for deg heller!

Hvor mye av den vil du kunne huske?

Hvilke løfter kan du utenat? Hva husker du av dens trøstende ord, formaninger og befalinger?

Ved å lære oss historiene har vi alltid adgang til dem! Vi kan fortelle dem videre hvor og når som helst. Og de kan fortsette å prege både våre liv og livene til de som hører dem fra oss. Guds Ord sammenlignes med såkorn. Kornet bærer frukt bare når det har slått rot. Guds Ord må få sette dype røtter langt inn i hjertene våre. I mange muslimske land samles folk for å lese eller lytte til Guds Ord, og gjenfortelle det med egne ord. I fellesskap hjelper de hverandre til å være lydige mot det de har hørt. De er med på en oppdagelsesreise i Bibelen.

Mange finner selve Skatten – frelsen i Jesus – som de deler videre med deres eget nettverk. Slik slår Ordet stadig dypere røtter også i det muslimske samfunnet rundt dem, og begynner å forvandle det. Vi har fått se med egne øyne hvordan dette begynte å skje i noen nabolag gjennom de årene vi selv bodde i en muslimsk majoritetskultur. Guds Ord ble levende for stadig flere, ved at det kom til dem som historier de kjente seg igjen i, historier som engasjerte dem og rørte ved deres hjerter. Det fikk dem til å fortelle det de hørte videre til andre i deres sosiale nettverk.

Ønsker du å se ditt nettverk forvandlet? Hva er du villig til å gjøre for at det skal skje?