fbpx

Eräällä Etelä-Aasian alueella paikalliset johtajat kristitystä vähemmistöryhmästä ovat saaneet näyn viedä muslimeille evankeliumia. Yksi Frontiers-tiimeistä tekee heidän kanssaan yhteistyötä kouluttamalla uskovia evankelioimaan, opetuslapseuttamaan ja istuttamaan seurakuntia muslimiyhteisöissä.

Kaksi paikallista pastoria kutsui tiimimme jokin aika sitten neuvomaan heidän seurakuntansa jäseniä, kuinka he voisivat tehokkaammin evankelioida ja tehdä opetuslapsia musliminaapuriensa keskuudessa.

Joten seuraavan kuuden kuukauden ajan me tarjosimme koulutusta neljässä kaupungissa. Kymmenet uskovat kussakin kaupungissa osallistuivat koulutustilaisuuksiin ja yli 80 ihmistä kävi kurssin loppuun asti.

Ensi alkuun monet kurssilaiset olivat sitä mieltä, että muslimien saavuttaminen oli mahdotonta. Ajatus siitä, että he jakaisivat muslimeille sanomaa Kristuksesta, täytti heidän sydämensä pelolla.

Mutta kurssin lopussa kaikki sanoivat, että he olivat nyt paremmin varustautuneita jakamaan evankeliumia muslimeille.

Yksi heidän oppimistaan hyödyllisistä evankeliointitavoista oli Discovery Bible Study eli Löytöretki Raamattuun -metodi. Siinä tietty raamatunkohta luetaan yhdessä ja siitä kysytään kysymyksiä, joiden tarkoituksena on johdattaa läsnäolijat Jumalan totuuden äärelle. Nämä kysymykset auttavat heitä pohtimaan, kuinka totella Sanaa ja jakaa sitä toisille. Tällä on keskeinen osa siinä, että rakkaus Jeesukseen alkaa näkyä kokonaisten yhteisöjen elämässä.

Kurssilaiset eivät olleet koskaan tutkineet Raamattua tällä tavoin. Monet raamattupiirit, joihin he olivat ottaneet osaa, olivat tarkkaan suunniteltuja oppitunteja. Joskus näitä raamattupiirin opetuksia käytettiin kun tarvittiin ex tempore -saarnoja. Sanan lukeminen tavalla, joka kannusti henkilökohtaiseen tutkimiseen ja kuuliaisuuteen, oli täysin uusi ajatus heille.

Siitä huolimatta viimeiseen koulutustilaisuuteen mennessä monet kurssilaisista olivat ystävystyneet muslimien kanssa ja alkaneet evankelioida. Muutamat olivat jopa alkaneet vetää Löytöretki Raamattuun -piiriä. Jokainen, joka oli käynyt kurssin loppuun asti, ilmoitti pelkäävänsä vähemmän ja luottavansa Sanaan enemmän. Jotkut jopa sanoivat kokeneensa uuden kutsun Jumalalta keskittyä evankelioimaan muslimeja.

Tämän koulutuksen ansiosta yli 80 opetuslasta jakaa nyt toivoa Kristuksessa ja tekee opetuslapsia muslimien keskuudessa. Kaiken lisäksi kaksi tältä kurssilta valmistunutta kouluttaa nyt muita uskovia kuudessa muussa kaupungissa.

Iloitsemme siitä, että Jumala on antanut meille mahdollisuuden auttaa kouluttamaan paikallisia uskovia tekemään opetuslapsia! On valtavan palkitsevaa nähdä paikallisten veljien ja sisarien varustautuvan herätysliikkeeseen muslimien keskuudessa.

  • Rukoile, että löytyisi lisää mahdollisuuksia varustaa paikallisia uskovia jakamaan Hyvää Sanomaa muslimiyhteisöissä
  • Rukoile noiden 80+ kurssilta valmistuneen puolesta, että he jatkaisivat ystävien ja naapureiden kutsumista tutkimaan Jumalan Sanaa. Pyydä sadonkorjuun Herraan