fbpx

Hvert år reiser millioner av muslimer til Mekka i Saudi Arabia for en 4-dagers islamsk pilegrimsreise. Dette kalles hajj, og det begynner omtrent to måneder etter ramadan er over og er en av de fem søylene i Islam. Muslimer som har råd og helse til det må gjennomføre en pilegrimsreise minst en gang i voksen alder. 

Muslimer ser på hajj som den aller største åndelige opplevelsen i livet. Etter en pilegrimsreise er de helt fri fra synd, tror de.

For muslimer er hajj-reisen et åndelig høydepunkt i livet, og de tror man blir helt fri fra synd

Hajj begynner med en rituell renselse. Ved ankomst, vasker man seg og tar på seg helt hvite klær som symboliserer renhet. Så reiser man til den store moskeen i Mekka https://www.youtube.com/watch?v=o-nib1BqFQ4 som rommer 4 millioner tilbedere. Inni moskeen står den svartdekkede Kaba steinen, Islams helligste sted. Alle muslimer på vende seg mot Kaba i bønn, uansett hvor de er i verden.

Etter de har gått rundt Kaba syv ganger, reiser de til slettene ved Arafat-høyden øst for Mekka. Her utføres ett av de viktigste ritualene i hajj: wuguf, eller å stå foran Gud. Ettermiddagen brukes på å omvende seg fra synd og søke Guds nåde. Muslimer tror at om man gjør wuguf med et rent hjerte ved Arafat-høyden vil de bli renset for synd og satt fri fra skam.

Andre hellige ritualer skjer på hajj, som å kaste stein på søylen som forestiller satan, ofring av dyr og å drikke fra den hellige brønnen Zamzam, hvor Hagar ifølge tradisjonen skal ha fått vann fra Gud.

Eid al-Adha, offerfesten, feires av muslimer over hele verden og markerer slutten av hajj og er til minne om at Abraham var villig til å ofre sin sønn.

Mulismer som har råd til det reiser gjerne mange ganger på denne turen, uten å finne den freden som Kristus gir, og deres desperate søken etter evigheten og tilgivelse på fortsette.

Be at muslimer – spesielt de som er på pilegrimsreise – få se Guds lam, som bærer bort verdens synd (Joh. 1,29).

Under Eid al-Adha-feiringen ærer muslimer Abrahams trofasthet. Men de vet fremdeles ikke at det var et bilde på Jesus, Guds lam. Be for de som genuint søker Gud, vil finne Han og bli renset av Jesu blod og motta tilgivelse for synd. Be også at de som drikker av brønnen og kjenner at de fremdeles tørster, vil finne Jesus, det levende vann.

Se også denne videoen om Hajj :

Foto: Rendy Maulana