fbpx

Dette var temaet for en panelsamtale i regi av Frontiers Norden under organisasjonens årsmøte i Oslo 21. april, med deltakelse fra Finland og Sverige i tillegg til Norge. Til samtalen var et panel av misjonsledere med bakgrunn fra mange ulike sammenhenger invitert til å delta.

Å nå hele verden
En av paneldeltakerne var Dr. Scott Breslin (USA). Dr. Breslin er internasjonal leder i Operation Mercy, og har bodd i et land i Midtøsten i over 20 år. Ifølge Breslin vil det bli bruk for hele Jesu kirke for å nå hele verden: «Vi trenger mer enn dagens scenario om å sende enkeltpersoner og familier hit og dit, for å fullføre oppdraget!» Det er ikke nok å sende noen «supermenn og superkvinner» av gårde til de unådde. Hele Jesu kirke på jord må bli fullt og helt for Jesus for at misjonsbefalingen skal kunne oppfylles.

Dr. Breslin sa videre at det i Midtøsten i dag er over 600 000 evangeliske filippinere, over 500 000 evangeliske kinesere og over 400 000 evangeliske indere. «Hva ville kunnet skje om alle disse forstod at de er der på et oppdrag fra Herren selv?!

Å representere Gud for folk og folk for Gud
La oss slutte å snakke om «misjonærer», men heller si «prester». For det er det Guds folk er! Vi er alle prester som representerer Gud for folk og folk for Gud, omtrent som ambassadører sendt av kongen til et folk”. Ifølge Dr. Breslin må vi begynne å omfavne vår «prestelige» natur på arbeidsplassen: «70 prosent av dagens ungdommer vil komme til å arbeid for internasjonale bedrifter. Finansieringen av misjonsarbeidet i våre dager kan ikke komme bare fra kirker, men også fra fulltids lønnede ansatte som lever ut deres tro på arbeidsplassen».

“Pray on site, with insight»
Både Darryl Krause (opprinnelig fra Australia, med mangeårig virke for Ungdom i Oppdrag Norge, og koordinator for Kairos-kursene) og Tore Hansen (ikke hans riktige navn, anonymisert av sikkerhetsgrunner, har bodd i Sentral-Asia og blant annet arbeidet med bibeloversettelse) pekte på viktigheten av at noen faktisk lever ut troen på Jesus blant mennesker som ikke har hørt om Jesus, både som vitner om Jesus i liv og ved sitt vitnesbyrd, og i bønnens tjeneste. Hansen fortalte historien om en dame som kom til hans familie og fortalte at hun flere ganger hadde hatt en drøm om en mann kledd i hvite klær. «Hva betyr dette?», spurte hun. Og hun kom til tro på Jesus. Krause pekte på viktigheten av å be, og brukte slagordet «Pray on site, with insight!» Det er ikke nok å mobilisere de lokale kristne, og i mange tilfeller finnes det ikke engang noen lokale kristne. Det er behov for mer!

Guds rike inn i folk!
-”Hvem er sentrum i ditt liv – Du, eller Gud?” Ifølge Darryl Krause er det behov for et paradigmeskifte blant Jesus-troende. I de siste tiårene har vi vært vitne til en kraftig økning i antall muslimer som har kommet til tro på Jesus. I disse bevegelsene av muslimsk bakgrunn Jesus-troende har fokus vært på å få «Guds rike inn i folk, og ikke folk inn i Guds rike», som Krause uttrykte det.

Under de påfølgende årsmøteforhandlingene ble forslaget om endring av organisasjonens statutter vedtatt, og en ordning med nasjonale rådgivningsgrupper innført, og rådgivningsgrupper i tre av de fem nordiske landene valgt.