fbpx

Ramadan er den helligste måneden i den islamske kalenderen. I 30 dager faster muslimer over hele verden fra all mat og drikke fra soloppgang til solnedgang. Mange bruker også denne tiden til å fokusere på hva de tror på.

Dette året begynner ramadan den 16. mai (noen steder den 15. mai), når månesigden først viser seg på himmelen. Islam følger månekalenderen, som er noen dager kortere enn solkalenderen. Derfor er ramadan litt tidligere hvert år.

Ifølge islamsk tradisjon ble muslimenes hellige bok, Koranen, gitt til Muhammed. Her oppfordres alle muslimer til å se på denne måneden som hellig, og til bønn og faste.

I dag er fasting en grunnleggende tilbedelseshandling for muslimer, en av de fem søylene i islam sammen med bønn («salat»), gaver til de fattige (zakat), pilgrimsreisen til Mekka («hajj») og trosbekjennelsen («shahada»).

Fasten begynner før soloppgang og varer til etter solnedgang. Det er forbudt for muslimer å spise og drikke mens det er dagslys. Under ramadan forstyrres rutiner og gjøremål, idet folk prøver å spare på energien. Om mulig vil noen prøve å sove til dagen er over, og arbeidstakere er lite produktive.

Ved solnedgang samler familier seg til et spesielt måltid kalt iftar. Ifølge tradisjoner fra Muhammed skal fasten brytes med dadler, en kilde til næring og energi. Etter bønnen nyter familien et stort festmåltid sammen.

Voksne må faste. Unntaket er eldre, syke, reisende, gravide eller kvinner med menstruasjon. Men de dagene fasten ikke overholdes må tas igjen senere. De som ikke kan det, må gi mat til en trengende person for hver dag de ikke klarte fasten.

Hvert muslimske fellesskap har sine unike kulturelle tradisjoner i forbindelse med ramadan. I noen byer går mennene gjennom gatene og slår på trommer, banker på dører eller roper navn på folk for å vekke dem i tide til å spise før soloppgang. I byene avfyres gjerne en kanon når fasten skal brytes.

Hver region har spesiell mat og søtsaker til iftarmåltidet

Fasting sees på som en måte å få strøket over synder og motta tilgivelse. Men i islam gis det ingen visshet om evig frelse.

Vær med i bønn om at mange muslimer får visshet om Guds tilgivelse gjennom Jesus sitt perfekte offer til soning for våre synder.